Influensavaccination

Vaccination mot influensa på 1177.se

Vem behöver influensavaccineras och varför?

Råd och fakta om influensavaccination

Vaccination är den effektivaste åtgärden för att minska risken för svår influensasjukdom och dess komplikationer samt minskar smittspridningen. Region Västerbotten erbjuder kostnadsfri influensavaccination till följande personer som riskerar allvarlig sjukdom i samband med influensa:

 • personer 65 år och äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 12
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling

Personal inom vård-och omsorg rekommenderas årlig influensavaccinering. Även hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas vaccination.  För de flesta i övrigt friska personer innebär influensa oftast inte en farlig sjukdom, men en person kan smitta någon dag innan symtomdebut och kan därmed sprida smitta till sårbara grupper. Detta är anledningen till att all vårdpersonal, som arbetar nära personer som riskerar allvarlig sjukdom av influensa, rekommenderas att vaccinera sig. Vaccinet ger troligen även bättre skydd hos yngre än för äldre personer.

För personer som riskerar att bli allvarligast sjuka av influensa är influensavaccinationen kostnadsfri. Övriga betalar 265 kronor.

Influensvaccination, viktiga länkar

Patientinformation om vaccination mot influensa på nätet