Digitala Västerbotten i samverkan

Nya samhällsutmaningar innebär en ständigt accelererande förändringstakt och kommunerna i Västerbotten behöver förändra och förnya för att kunna leverera välfärd och tjänster med bibehållen kvalitet och effektivitet till invånare och företag. Digitalisering är en grundläggande förutsättning för att lyckas med det.

Illustration digitalisering i samverkan

Syfte

Projektet Digitala Västerbotten i samverkan (DVIS) ska lyfta kommunernas kompetens, förmåga och kapacitet inom digitalisering genom samverkan och samhandling. Projektets syfte är att ge kommunerna ledningsförmåga, grundläggande förutsättningar inom IT-arkitektur och att införa informationssäkerhet i det kommunala arbetet. Det är centrala områden för att kunna utveckla etablerade strukturer där kommunerna får en förbättrad beställar- och ägarförmåga över en önskad utveckling. En gemensam
grundnivå för digitalisering och ett gemensamt arbetssätt för att kunna realisera samverkan och samutveckling ska etableras.

Mål

Kommunerna i Västerbotten ska stärka sin ledningsförmåga, IT-arkitektur och informationssäkerhet för att skapa en gemensam grundläggande struktur och fortlöpande kunna erbjuda en likvärdig samhällsservice för företag och invånare.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är regionens 15 kommuner och Örnsköldsviks kommun, ledningsfunktioner och tjänstepersoner som har sin arbetsuppgift kring informationssäkerhet och IT-arkitektur. Chefer och ledare har sin roll och ansvar i omställningen och behöver insikt och kompetens inom förändring och ledningsförmåga. 

Projekttid

240201-270131

Projektet finansieras via regionala tillväxtmedel 1:1, Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) samt medfinansiering från samtliga kommuner i Västerbotten samt Örnsköldsviks kommun.

 

Logotype Region Västerbotten         

Kaj Backman Samordnare Digitalisering
E-post
kaj.backman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 47
Bild på Kaj Backman