HLT modellen

HLT modellen är enkel, bygger på verksamheternas kärnuppdrag och utgör en struktur för samverkan mellan verksamheterna tillsammans med barn och familj.