Nyheter

27 aug 2020

Region Västerbotten i fronten för tillgängliggörande av innovativa läkemedelsbehandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar

Precisionsmedicin och nya innovativa läkemedelsbehandlingar lyfts ofta fram som ett framtidsområde för hälso- och sjukvården och skapar möjligheter för människor, som idag lever med sällsynta sjukdomar, att leva ett liv i god hälsa. Region Västerbotten deltar 31 augusti – 1 september på Folkhälsodalen i Stockholm för att belysa det arbete som regionen driver för tillgängliggörande av dessa behandlingar.