Nyheter

30 dec 2020

Tillsammans för det hållbara samhället - Digital konferensvecka om hållbarhet 19-22 januari 2021

Nytt år medför som vanligt nya möjligheter, men för varje årsring också ett alltmer angeläget ansvar. Som förebild och framtidsregion är Västerbotten skyldig både sig själv och andra, liksom kommande generationer, att leva med planeten, inte på dess bekostnad – och skapa utveckling och tillväxt som är hållbar i alla avseenden. För oss betyder det en region som är jämställd, rättvis, inkluderande och innovativ, som drivs av grön energi och skapar helt klimatneutrala värdekedjor. Formeln för vår framgång förblir dock densamma – samverkan.

01 dec 2020

Digital vecka inleder 2021 – ett initiativ för regionens utveckling

Traditionellt inleds varje nytt år med Västerbotten på Grand Hôtel. I och med utvecklingen av rådande pandemi har Region Västerbotten med partners beslutat att pausa arrangemanget 2021. Region Västerbotten ställer om och erbjuder tillsammans med partners och Umeå universitet länets aktörer möjlighet att under en vecka i januari livesända digitala arrangemang.