NYHETER 2021-01-28

Forskning inom verksamhetsområdet Digitalisering och medicinsk teknik på Region Västerbotten

MT-FoU har under 2020 haft ansvaret för en utredning om förutsättningarna för att etablera forskning inom hela verksamhetsområdet Digitalisering och medicinsk teknik.

En arbetsgrupp med representanter för alla enheter inom VO:t samt för Umeå universitet har arbetat i tre workshops under hösten för att kartlägga intresse och förutsättningar. Resultatet visar på  att det finns stort intresse och goda förutsättningar för ett sådant etablerande baserat på stöd från MT-FoU. I steg ett föreslås att behov och idéer inventeras och att starta upp examensarbeten vid de olika enheterna. Verksamhetsområdets ledning avgör nu hur fortsättningen skall se ut.

Tillbaka till nyhetslistan