NYHETER 2021-01-28

Internationaliseringsmedel från medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten har givit oss 60 tkr för att utveckla en kurs mot medicinsk bildanalys. Kursen är avseed att ingå i det nya masterprogram i medicinsk teknik som håller på att utvecklas.

Tillbaka till nyhetslistan