NYHETER 2021-09-30

Medicinteknikdagarna 5-6 oktober i Lund

Olof Lindahl från MT-FoU kommer att delta i Medicinteknikdagarna 5-6 oktober i Lund i en session arrangerad av Medtech4Health. Sessionen heter Patient’s Den och förlagan är Dragons Den.

Ett antal frågeställare får beskriva sina medicintekniska produkt/projekt  och ställa frågor till en panel bestående av patientrepresentanter om deras synpunkter ur ett patientperspektiv. Olof är en av fyra frågeställare som representerar produkt/projekt och den femte frågeställaren är Jenni Nordborg vid Life Science-kontoret som representerar Life Science- strategin.

Tillbaka till nyhetslistan