NYHETER 2021-09-28

Ny doktorand ska undersöka kärlstyvhet vid tidig åderförkalkning

Isak Stenudd (läkare) har antagits för forskarstudier, där han kommer att studera kärlförändringar med ultraljudselastografi. Projektet kommer genomföras inom VIPVIZA studiens 6-årsuppföljning och är ett samarbete mellan MTFoU/Strålningsvetenskaper, Hjärtcentrum, samt KTH.

En central frågeställning är att se om dessa metoder är mer känsliga för upptäcka tidig sjukdom jämfört med dagens tekniker, samt att undersöka hur dessa förändringar kopplar till kliniska utfall. Christer Grönlund vid MTFoU är huvudhandledare.

Tillbaka till nyhetslistan