NYHETER 2021-06-08

Ny metod för att bedöma artärstelhet i hjärnan med hjälp av MR

I en ny publikation i JCBFM har Cecilia Björnfot och kollegor tagit fram en metod för mätning av arteriell pulsvågshastighet i hjärnan, ett mått som kan indikera artärstelhet och som kan bli användbart för att detektera begynnande vaskulär sjukdom. I studien utnyttjas tidsupplöst MR-blodflödesdata (4D flow MRI), bildbehandling och matematisk modellering för att ta fram arteriell pulsvågshastighet. Metoden testades på en grupp av yngre och äldre deltagare och visades vara robust samt känslig nog för att kunna urskilja en signifikant ökad pulsvågshastighet bland de äldre.

Artärstelhet i hjärnan är implicerad i en rad olika neurologiska sjukdomar bland de äldre, såsom småkärlsjuka, stroke och Alzheimers sjukdom. Tidigare mätningar av pulsvågshastigheten på extrakraniella artärer samt aorta har visat länkar mellan artärstelhet och skador på hjärnan, dock så har det saknats mätmetoder för att undersöka målorganets, dvs hjärnans, artärer. Denna nya metod skulle därför kunna användas för att öka vår förståelse för förhållandet mellan vaskulära förändringar och hjärnsjukdomar med vaskulära komponenter. Studien ingår i Cecilia Björnfots doktorandprojekt med Anders Wåhlin, docent vid Umeå Universitet och CMTS Medicinsk Teknik FoU, som huvudhandledare.

Länk till artikel:
https://doi.org/10.1177/0271678X211008744

Referens till artikel:
Björnfot C, Garpebring A, Qvarlander S, Malm J, Eklund A, Wåhlin A. Assessing cerebral arterial pulse wave velocity using 4D flow MRI. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism. April 2021. doi:10.1177/0271678X211008744

Tillbaka till nyhetslistan