NYHETER 2020-06-12

​Ny programperiod ska ge miljardbelopp till övre Norrland

Region Norrbotten och Region Västerbotten tar just nu fram ett gemensamt program för regionala utvecklingssatsningar för de kommande sju åren. Totalt räknat handlar det om miljardbelopp som ska användas för att utveckla övre Norrland. Pengarna kommer från Europeiska regionalfonden och möjliggör projekt för att utveckla innovation och företagande, infrastruktur, gröna investeringar och bredband.

– EU:s strukturfonder har väldigt stor betydelse för utvecklingen i norra Sverige, inte minst då de fonder som sammanhållningspolitiken reglerar är avgörande för regional tillväxt och ökad sysselsättning i Västerbotten och Norrbotten, säger Rickard Carstedt, regionråd Västerbotten.

Det nuvarande EU-programmet för övre Norrland tar slut i år och omförhandlingar görs inför varje ny sjuårsperiod. Den exakta summan är inte beslutad ännu, men att det rör sig om miljardbelopp står klart. Region Norrbotten och Region Västerbotten håller tillsammans med Sametinget och Tillväxtverket på att ta fram ett förslag på hur pengarna från EU ska användas för att ge mest utveckling. Uppdraget kommer från regeringen.

– Strategisk samverkan är något som våra regioner är vana vid och vi har goda förutsättningar att ta fram ett gemensamt regionalt program för att möta våra samhällsutmaningar, säger Nils-Olov Lindfors, regionråd Norrbotten.

I höst kommer dialog och förankringsarbete starta. Dialogarbetet kommer att bestå av en serie träffar inom olika tematiska områden under september och oktober månad för att slutligen beslutas av regionernas respektive utvecklingsnämnder innan det lämnas in till Tillväxtverket/Näringsdepartementet vid årsskiftet.

Den 1 juli bjuds intresserade in till ett digitalt informationsmöte utifrån aktuell lägesbild.

 

Tillbaka till nyhetslistan