NYHETER 2021-09-30

Nytt verktyg för utveckling av medicintekniska innovationer

Den medicintekniska innovationsprocessen omfattar många utmanande och tidskrävande processer som måste övervinnas för att nå en lyckad produktlansering. Via samverkan med forskare från MT-FoU och samarbetspartners inom medtech-branschen har CMTF utvecklat en överskådlig innovationsmodell som ska stödja medicintekniska innovatörer till ökad success rate.

Inom ramen för Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) och projektet MT4North har det identifierats ett behov av en integrerad konkret innovationsmodell med ett starkt fokus på att vara ett stöd i innovationsprocessen för forskare och entreprenörer inom medicinteknik.

MedTech Innovation Model är en branschspecifik innovationsmodell i fyra faser för att vägleda och accelerera arbetet med olika tidskrävande och nödvändiga steg från tidiga forskningsresultat till att förbereda innovationen för marknaden. För att tillgängliggöra modellen har ett webbaserat och användarvänligt verktyg skapats. Detta verktyg gör det möjligt att på ett enkelt sätt få stöd och följa progression i innovationsprocessen. 

Innovationsverktyget presenteras på www.Innovationsveckan.nu,  7/10, kl. 9:00, kontakta Per.Hallberg@regionvasterbotten.se, avd. chef MT-FoU vid frågor.

https://innovationsveckan.nu/program/innovationsmodell-for-medicinsk-teknik/

Tillbaka till nyhetslistan