NYHETER 2023-12-19

Tidigt ultraljud erbjuds till alla gravida i Västerbotten

Från den 28 november 2023 kommer alla gravida i länet erbjudas ett tidigt ultraljud. Ultraljudet genomförs i graviditetsvecka 13–15. – Det är väldigt efterfrågat av de blivande föräldrarna och har erbjudits i andra regioner under flera år. Därför känns det roligt att äntligen kunna erbjuda Västerbottens gravida detta, säger Mari Cowley, barnmorska på specialistmödravården vid Norrlands universitetssjukhus.

En dekorativ bild som visar en ultraljudsundersökning

Möjligheten till ett tidigt ultraljud vid graviditet finns i många regioner i Sverige. Med start 28 november kommer även Region Västerbotten erbjuda det. Det är ett ultraljud som genomförs i graviditetsvecka 13–15, och är ett komplement till rutinultraljudet som görs i graviditetsvecka 19–20. Ett tidigt ultraljud innebär att barnmorskan kan upptäcka tvillingar och vissa avvikelser tidigare än innan.

– Tidigt ultraljud är väldigt efterfrågat, särskilt av de blivande föräldrarna själva. Vi på specialistmödravården tycker det känns roligt att äntligen vara i gång. Alla har bidragit till att kunna genomföra detta. Bland annat genom förändrade arbetstider och att vi gått en utbildning i tidigt ultraljud, säger Mari Cowley, barnmorska på specialistmödravården på Norrlands universitetssjukhus.

Tidigare har det främst varit gravida över 35 år som erbjudits ett tidigt ultraljud, och då i form av ett kombinerat ultraljud och blodprov. Gravida har även kunnat vända sig till privata kliniker för tidigt ultraljud.

– Genom att erbjuda tidigt ultraljud till alla gravida i Västerbotten är vi ett steg närmare en mer standardiserad och jämlik mödravård, säger Mari Cowley.

En annan fördel med tidiga ultraljud är att barnmorskorna kan göra säkrare uträkningar på hur länge graviditeten har pågått.

– Våra dateringar blir säkrare, vilket i sin tur kommer minska antalet överburna graviditeter. I längden innebär det färre igångsättningar och interventioner generellt vilket gynnar både den gravida och vården, säger Mari Cowley.

Läs mer om fosterdiagnostisk på 1177.se

Text: Robyn Wallén

Tillbaka till nyhetslistan