NYHETER 2021-10-07

Ultraljudsmätningar vid tidig åderförkalkning

Den 15/10 9:00 försvarar Emma Nyman (MSc BMA) sin avhandling ”Ultrasound measurements of subclinical carotid atherosclerosis – Methodological and clinical studies”. Emmas forskning fokuserar på att studera tidig sjukdom, ett område där det finns ett behov av förbättrade metoder för prediktion av risk för hjärt-kärlsjukdom.

I sin forskning visar Emma först på flera metodologiska aspekter som är viktiga att beakta för reproducerbara resultat. I två kliniska forskningsstudier visades också att sjukdomens progress kan minska om man för se en bild av sjukdomsbördan i sina halskärl, jämfört med att få standard information, samt att bildinformation från kärlväggen var associerad med sjukdomsprogress. Avhandlingen baseras på data insamlat inom ramen för VIPVIZA studien.

Länk till disputationen hittar ni nedan:
Emma Nyman – kardiologi (umu.se)

Tillbaka till nyhetslistan