NYHETER 2021-10-06

Uthållighet, framförhållning och uppföljning kortar köer i Lycksele

Ögonmottagningen på Lycksele lasarett har inga köer till operation. Det har de inte haft på länge. Tillsammans har de lyckats hittat ett arbetssätt som fungerar över tid.

 

 

– Med ett besök på mottagningen och tid för operation innan patienten går hem, hinner vi med fler patienter och slipper en massa administration, berättar avdelningschef Marice Abrahamsson.

Förändringsresan började för cirka tio år sedan när mottagningen hade jättelånga köer. Målsättningen med förändringarna har hela tiden varit att hitta ett arbetssätt som fungerar över tid.

– På den tiden var vi intraprenad och insåg snabbt att det inte skulle komma mer resurser. Vi var helt enkelt tvungna att klara oss med det vi hade. Det var upp till oss om vi skulle kunna klara att vända trenden, säger Marice Abrahamsson.

Alla medarbetare på mottagningen började diskutera lösningar tillsammans. De testade att slå ihop besöken hos läkare och sjuksköterskan vilket innebar att allt klarades av under ett och samma besök. Den förändringen gjorde att de nu kan boka in betydligt fler patienter under mottagningstiden.

Mindre administration

– Dessutom blir det inget pappersarbete mellan besöken vilket gör att vi sparar otroligt mycket administrativ tid.

De som ska opereras för gråstarr får också sin tid i samband med mottagningsbesöket. En tid som stäms med patienten vilket innebär väldigt få av- och ombokningar

– Vi har flera kronikergrupper som kommer till oss regelbundet och som nu slipper åka flera gånger till lasarettet. Alla tycker att det är fantastiskt att slippa vänta och få besked på en gång, säger Marice Abrahamsson.

Andra fördelar med arbetssättet är att det inte behövs någon operationsplanerare och att medarbetarna inte behöver lägga tid på att svara i telefon när patienter ringer och frågar när det är deras tur att komma på besök eller opereras.

– Det betyder att vi kan lägga mer tid på själva vården.

Hitta lösningar tillsammans

Marice Abrahamsson vet att det är tungt att beta av köer och att det krävs att man sätter av tid för att tillsammans hitta lösningar som gör det möjligt.

– Vi fortsätter att skruva i systemet och förbättrar allt eftersom. Vi har stora flöden som kommer att växa med en åldrande befolkning. Men vi är ett fantastiskt gäng där alla är med och kommer med idéer, säger Marice Abrahamsson.

För att få till en kontinuerlig dialog om arbetssituationen och möjliga förbättringar fikar alla 14 medarbetare tillsammans på förmiddagarna.

– Det är jätteviktigt att vi träffas och pratar om allt mellan himmel och jord. Vi har löst många problem på fikastunderna.

Men hon poängterar att det gäller att vara uthållig i arbetssättet, följa upp och se till att ha en lång framförhållning för att det ska fungera över tid. Gör man inte det kommer köerna tillbaka.

Vård i rätt tid

– Det är mycket värt för oss som jobbar här att veta att alla patienter får sin behandling i tid och att ingen riskerar att försämras av långa väntetider, säger Marice Abrahamsson.

Arbetssättet som kallas Lyckselemodellen har uppmärksammats nationellt och bland andra Södersjukhuset har varit på studiebesök.

 

Tillbaka till nyhetslistan