NYHETER 2020-05-29

11,5 miljoner till utvecklingsprojekt i Västerbotten

Beslut togs igår av Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd att bevilja drygt 11,5 miljoner kronor fördelat på 6 olika utvecklingsprojekt i Västerbotten. Projekten ska bidra till regional tillväxt och stärka Västerbottens attraktionskraft och framtidsförmåga. De representerar en stor bredd och handlar bland annat om export, samisk kultur, hållbar utveckling och infrastruktur.

– Utvecklingsprojekten är av stor betydelse för att stärka hela Västerbottens kapacitet att möta utmaningar och ta vara på utvecklingsmöjligheter. De ger extra kraft i omställningen till en hållbar tillväxt, där Västerbotten är sammankopplad med övriga delar av Sverige, Europa och världen, och samhällen med goda och attraktiva livsmiljöer, säger Anna Petterson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

De beviljade projekten är:

 

1. Strategi för Västerbottens skogsprogram
Länsstyrelsen i Västerbottens län beviljas 505 000 kr 

Projektet syftar till att färdigställa samt genomföra strategin för ett regionalt skogsprogram i bred samverkan med Länsstyrelsen i Västerbotten som projektägare och med Skogsstyrelsen och Region Västerbotten som samarbetsparter.

 

2. Västerbotten på Grand Hôtel
Region Västerbotten beviljas 3 600 000 kr 

Västerbotten på Grand Hôtel är en väl etablerad mötesplats för nationella, internationella och regionala aktörer. Projektet har en nyckelroll i en systematisk ansats att långsiktigt stärka Västerbotten attraktionskraft, och därmed framtidsförmåga. 

 

3. Aejlies – utveckling av samiskt centrum i Tärnaby
Storumans kommun beviljas 1 399 200 kr 

Aejlies är ett nyetablerat samiskt kultur- och resurscentrum i Tärnaby vars vision är en verksamhet med lokal och regional utgångspunkt av nationellt intresse. Projektet Aejlies syftar till en hållbar utveckling av samisk KKN-sektor, kultur och kulturarv.

 

4. Regional Exportsamverkan 2020
Region Västerbotten beviljas 358 967 kr  

Detta projekt är en fortsatt satsning i enlighet med det uppdrag som regeringen gett regionerna, att organisera regional exportsamverkan med syfte att erbjuda små och medelstora företag lättillgängligt stöd i sin internationalisering eller exportsatsning.

 

5. Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka – modellområde för hållbar utveckling
Länsstyrelsen i Västerbottens län beviljas 1 725 418 kr 

Projektets huvudsakliga målsättning: Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka - ett välfungerande modellområde för hållbar utveckling. Som modellområde bidrar Vindelälven-Juhttátahkka med lokala lösningar till FN:s Globala mål för hållbar utveckling

 

6. Intensifiering – Norrbotniabanan 2020-2024
Skellefteå kommun beviljas 3 958 823 kr 

Projektet är en fortsättning av pågående Tillväxtspår med Norrbotniabanan som avlutas 2020-06-30. Det avser att driva påverkansarbete för att huvudmålet, att banan ska byggas i sin helhet, ska beslutas.

 

 

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan