NYHETER 2021-12-17

Rekordmånga kvinnor kallades till cellprovskontroll

Under våren och hösten 2021 kallades 29 000 kvinnor i Västerbotten till gynekologisk cellprovskontroll med bokad tid, en ökning med 50 procent jämfört med för något år sedan. – Alla våra insatser har haft en stor effekt och jag är stolt över att vi har klarat av detta jätteuppdrag, säger Lena Silfverdal, processledare för cervixcancerprevention i Västerbotten.

Gynekologisk cellprovskontroll
Totalt 31 enheter i Västerbotten har under året haft uppdraget att kalla 29 000 kvinnor till cellprovtagning under 2021. Foto: Per Strömbro

I början av 2021 införde Region Västerbotten ett nytt och utökat screeningprogram för att förebygga livmoderhalscancer. Samtidigt hade den övre åldersgränsen också höjts och alla kvinnor mellan 23 och 69 år omfattades.

– På ett par år hade antalet kvinnor som skulle kallas ökat från 19 000 till 29 000, en femtioprocentig ökning. Det är kvinnornas lagliga rätt att bli kallade och jag var som processansvarig orolig över hur det skulle gå, säger Lena Silfverdal.

Extrapersonal anställdes

Provtagningarna genomfördes på hälsocentralernas och sjukstugornas mödra- och hälsovårdsmottagningar och på gynmottagningarna i Skellefteå och Lycksele av barnmorskor, en yrkesgrupp som det redan tidigare var brist på.

Många enheter anställde därför under våren extrapersonal, pensionerade barnmorskor timanställdes och ordinarie personal ställde upp och jobbade både på den egna och näraliggande enheter, för att hinna med att genomföra kontrollerna.

Några hälsocentraler hade det dock tungt och ansökte i höst om extramedel för att anställa ännu fler för att klara av den stora ökningen av antalet patienter.

– I dag är det är endast ett par enheter i länet som har några få kvinnor kvar att kalla, säger Lena Silfverdal.

Oroliga kan ringa

Sedan 2020 har det gynekologiska cellprovskansliet, GCK-kansliet, haft i uppgift att hålla koll på de kvinnor som kallats och under flera år inte dykt upp på sina bokade tider.

– Kansliet ringer upp kvinnorna och hjälper till att boka en ny tid och kan också skicka hem ett självprovningskit för att kvinnorna själva ska kunna ta ett HPV-prov, säger Lena Silfverdal. Detta har också haft stor betydelse för att fler tagit cellprov under året.

GCK-kansliet fyller ytterligare en viktig funktion i och med att Region Västerbotten i mars övergick till primär HPV-screening för kvinnor över 30 år.

– En del kvinnor som är HPV-positiva, men utan cellförändringar, blir oroliga och kan då ringa barnmorskorna på kansliet om de har frågor, säger Lena Silfverdal.

Exceptionell ökning

En av de totalt 31 enheter i Västerbotten som under året haft uppdraget att kalla kvinnor till cellprovtagning är barnmorskemottagningen på Skellefteå lasarett. Under våren 2021 kallades dubbelt så många kvinnor som normalt, närmare 260 per vecka

– I vår vardag har vi en blandning av kvinnor som ska ta cellprov, gravida kvinnor på besök och de som söker för preventivmedel och det har vi normalt sett utrymme för, berättar avdelningschef Åsa Hedman.

– Men våren var exceptionell och vi hade en enorm ruljangs med en extrem ökning av antalet kvinnor, som till viss del berodde på att vi kallade högre upp i åldrarna, säger hon.

En bidragande orsak

På grund av coronapandemin tvingades man dock ställa in många av de återkommande verksamheterna, till exempel föräldragrupper och föräldrautbildningar, och de ordinarie barnmorskorna kunde istället beta av köerna av kvinnor som skulle på cellprovskontroll.

– Vi hade också ett antal nyblivna pensionärer som var sugna på att fortsätta arbeta och de var också en stor bidragande orsak till att vi rott detta i land, säger Åsa Hedman.

Vill upptäcka cancer

Barnmorskemottagningen i Skellefteå har också ansvaret för filialerna i Norsjö, Boliden, Burträsk, Byske och Lövånger, som också de klarade av att beta av köerna för cellprovskontroller.

– Vi har alltid skött våra kallade kvinnor, både för att vi inte vill fortsatt bygga köer, men främst för att det ju kan finnas cancrar, eller förstadier till cancer, och de vill vi ju upptäcka, säger Åsa Hedman.

Tillbaka till nyhetslistan