NYHETER 2024-04-03

Algirdas är årets AT-handledare på Lycksele lasarett

En engagerad handledare som tar sig tid att stötta och inspirera till personlig utveckling hos juniora kollegor. Så beskrivs Algirdas Petrauskas som får utmärkelsen årets AT-handledare på Lycksele lasarett.

Algirdas Petrauskas arbetar som specialistläkare i ortopedi vid Kirurgiskt centrum södra Lappland. Han överraskades av studierektorn Eva Vikberg Martinez och AT-läkarna vid ett klinikmöte med en gåva och följande motivering:

Algirdas är en engagerande handledare som tar sig tid att handleda, stötta och hjälpa AT-läkare att utveckla kunskaper och färdigheter. På ett förtroendeingivande sätt utbildar han fortlöpande och inspirerar till personlig utveckling hos juniora kollegor.

– Jag är ortoped. Jag har jobbat i Lycksele sedan 2017 och blev specialist för ett år sedan. Jag kommer ihåg hur viktig handledning var i början av karriären, säger Algirdas Petrauskas.

Hur känns det att få utmärkelsen?

– Tacksamt och oväntat! Men samtidigt är det inte konstigt, jag har mycket kontakt med AT-läkarna. De får prata mycket med mig vare sig man vill eller inte – det händer inte så sällan att det finns bara en ortoped på huset, säger han med ett skratt.

– Om man är trevlig, ger konstruktiv feedback och svarar på ett korrekt sätt när man diskuterar behandlingsalternativ och dess fördelar och nackdelar, så blir det naturligt att de upplever samarbetet som givande, fortsätter han.

Fördelarna med ett mindre sjukhus

Algirdas Petrauskas kommer från Litauen och sökte tillsammans med sin fru Agne tjänster i hela Sverige. Nu arbetar de båda i Lycksele.

Fördelarna med att arbeta eller göra sin AT vid ett mindre sjukhus är enligt honom att man får göra många saker tidigt. Det är också kortare och snabbare beslutsvägar.

Eva Vikberg Martinez, AT-studierektor, är inne på samma tankebana.

– AT-läkarna lär sig snabbt här, de jobbar mycket kliniskt. På ett litet sjukhus hjälps man åt väldigt mycket och har ofta väldigt gott kollegialt stöd från specialistkollegor, säger hon.

Att uppmärksamma årets AT-handledare är viktigt. Det hjälper till att främja bra handledning för läkarna under deras allmäntjänstgöring, vilket är betydelsefullt för deras utbildning.

– Det finns individer som utmärker sig genom att alltid visa omtanke och stöd gentemot AT-läkarna. Dessa personer inkluderar AT-läkarna aktivt, delar med sig av sin kunskap och utmanar dem att växa, säger Eva Vikberg Martinez.

Fakta: AT och handledning

  • Allmäntjänstgöring, AT, kompletterar grundutbildningen som läkare har med praktiska erfarenheter som krävs för läkarlegitimation. Under AT-tjänstgöringen arbetar de nyutexaminerade läkarna på olika avdelningar under handledning för att få praktisk erfarenhet och utveckla sina färdigheter som läkare.
     
  • I Region Västerbotten nominerar och röstar AT-läkarna på länets tre sjukhus en gång om året fram årets AT-handledare på respektive ort.

Text: Lotta Norlander
Foto: Linn Johansson

Tillbaka till nyhetslistan