NYHETER 2021-12-20

Alla får hjälp under samma tak

Vännäs familjecenter, en nära samverkan mellan Region Västerbotten och Vännäs kommun, har funnits i 25 år och är för barnfamiljerna lika självklart och lätt att hitta till som biblioteket och den lokala mataffären. – Många föräldrar som nu kommer hit till BVC eller den öppna förskolan har själva varit här som barn, säger distriktssköterskan Anna-Lena Jonsson.

Familjecenter Vännäs
Förskolläraren Ann-Catrine Konradsson och distriktssköterskan Anna-Lena Jonsson pysslar tillsammans med mamma Aisha och barnen Amira och Rezoz. Foto: Jan Alfredsson

 

 

 

Allt började 1996 då Vännäs kommun och dåvarande landstinget tillsammans ville hitta former för ett förebyggande och sammanhållet arbete bland barnfamiljer i samhället. Man hyrde gemensamt en lägenhet i centrala Vännäs och på den vägen är det.  

Först i norra Sverige

Satsningen gillades av både kommun, landsting och framförallt av barnfamiljerna och projektet förlängdes. År 1999 permanentades arbetet och ser i princip ut på samma sätt än i dag, ett kvarts sekel senare.

– Vi var bland de första i Sverige som startade en familjecentral av detta slag, och de första i både norra Sverige och Västerbotten, berättar förskollärare Ann-Catrine Konradsson, som varit med ända sedan starten.

Från att ha i början hyrt en lägenhet i huset på Umevägen upptar Vännäs familjecenter i dag i princip hela bottenvåningen där de fyra grundstenarna nu huserar; barnhälsovård, mödravård, socialtjänst och öppna förskolan.

Under samma tak

Här samverkar barnmorskor, distriktssköterskor, förskollärare och socionom kring barnfamiljen, som i familjecentralen hittar alla verksamheter under samma tak. Målet är att tidigt hjälpa både enskilda föräldrar och familjer innan problem blir för stora.

– Vi jobbar tvärprofessionellt och har korta beslutsvägar, förklarar Anna-Lena Jonsson. En förälder med sitt barn kan besöka mödravården, en barnmorska och en socionom på förmiddagen och sedan avsluta med en fika på öppna förskolan.

Fakta: Lokalerna på Umevägen i Vännäs rymmer också ungdomsmottagning, familjerådgivning och den relativt nystartade verksamheten Språka, språkstöd för utlandsfödda föräldrar som är hemma med sina barn. Vännäs familjecenter blev också för några år sedan utnämnd till årets familjecentral av Föreningen för familjecentralers förening, FFFF. I dag finns det cirka 15 familjecentraler i Västerbotten.

Tillbaka till nyhetslistan