NYHETER 2021-10-18

Äntligen byggstart i Lycksele

Den 11 oktober togs det första symboliska spadtaget i den omfattande om- och nybyggnationen av Lycksele lasarett. På plats fanns bland annat Lyckseles kommunalråd Roland Sjögren, sjukhuschefer, media och entreprenörer. – Jag kan inte nog betona hur otroligt viktigt det här projektet är. Vi har väntat så länge! Det är ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen av vården i området, sade Isabell Zemrén, områdeschef för närsjukvården i södra Lappland.

Hälso- och sjukvårdnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson greppar spaden tillsammans med Richard Gustafsson från Contractor och byggprojektledare Tobias Mårtensson.
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson greppar spaden tillsammans med Richard Gustafsson från Contractor och byggprojektledare Tobias Mårtensson. Foto: Laila Axelsson-Jonsson

Sjukhusområdet ska få en ny byggnad som ska ge labb, röntgen och teknik nya och mer ändamålsenliga lokaler och dessutom fungera som en transportlänk mellan akuten och vårdavdelningarna. Transportlänken är en del av sjukhusplanen "Lycksele 2030" som bland annat innebär att vårdavdelningarna på sikt ska flyttas till byggnader där gamla geriatriken tidigare låg.

Enligt Isabell Zemrén är behovet stort och bland annat labb och röntgen är i nuläget så trångbodda att de har fått flytta ut delar av verksamheten.

– Man måste förstå vad vi står inför när det handlar om kompetensförsörjning. Vi måste hitta lösningar där vi tar vara på de faktiska resurserna. Så jobbar vi redan i dag, men problemet är att sjukhuskroppen i sig är för liten, säger Isabell Zemrén.

Under byggtiden kommer patienter och besökare vid Lycksele lasarett att påverkas av ombyggnationen, men alla inblandade för en nära dialog och hoppas att störningarna kommer att bli så små som möjligt. Bland annat kommer vissa parkeringsplatser behöva flyttas.

Ombyggnationen av Lycksele lasarett är den största sedan lasarettet invigdes i början 1960-talet och beräknas vara klart hösten 2023 och kosta 132 miljoner. Markarbetet drar officiellt i gång under denna vecka 42.

Läs mer om ombyggnationen i denna artikel:

https://www.regionvasterbotten.se/omfattande-ombyggnation-av-lycksele-lasarett

Tillbaka till nyhetslistan