NYHETER 2022-06-28

Automationer skapar mer tid för vård och stöd i Västerbotten

Sedan 2020 har Region Västerbottens projekt Intelligent Automation tagit fram ungefär 60 automationer som skapar mer tid för vård och stöd. Hittills har de tillsammans utfört 220 000 timmar arbete som tidigare genomfördes av människor. Säg hej till Digge som är det senaste tillskottet inom projektet.

Blå robot på vit bakgrund inklippt i en vårdsituation. Montage.

Digge är en chatt-robot för regionens medarbetare och svarar på frågor inom serviceområdet. Det som är speciellt med Digge är att den förstår och tolkar mänskligt språk och vägleder medarbetarna fram till en lösning eller hänvisar de till rätt information.

Den kan till exempel hjälpa dem att felsöka, förklara hur de beställer behörigheter eller bokar ett digitalt möte, svara på parkeringsfrågor och mycket, mycket mer.

– Det är en utmaning att både få bredd och djup i Digges kunskaper, men ju mer man frågar desto mer lär den sig, berättar Anny Levén, projektledare för Intelligent Automation.

Bidrar till Digges kunskapsbank

Arbetsgruppen har till sin hjälp ett 15-tal innehållsskapare runt om i organisationen som tillsammans lär upp Digge i olika områden. I dagsläget kan Digge en hel del, ungefär 1 000 frågeområden, men är fortfarande ny på jobbet och lär sig omkring 50 nya områden varje vecka.

– Utifrån användarbeteenden kommer vi så småningom se vad användare ofta vill få hjälp med eller letar information om. Då ser vi vad vi behöver utvidga innehållsmässigt och identifierar även områden där utveckling av automationslösningar kommer löna sig. Vi har redan nu påbörjat jobb med integrationer mot andra system inom regionen, säger Anny Levén.

Registrering av vaccin mot covid-19 automatiserades

När Region Västerbotten började vaccinera mot covid-19 blev det viktigt att hitta en effektiv administrering av journalföringen så att invånarna kunde få ut sina vaccinationsbevis i tid. Det blev projektgruppen för intelligent automation som fick i uppdrag att lösa uppgiften, och snabbt skulle det gå.

– Vi fick två till tre månader på oss att ta fram någonting som vi aldrig tidigare utfört. Vi fick bryta ny mark och vara innovativa, och det passade oss perfekt, berättar Erik Vallgren projektägare av Intelligent Automation.

De lyckades och automationen som de tog fram har hjälpt behörig vårdpersonal att registrera flera hundratusentals vaccindoser på bråkdelen av den tid de skulle tagit annars.

– Automationen möjliggjorde ett digitalt flöde som stöttade vårdpersonal som arbetade hemifrån och förbättrade arbetsmiljön. Att skriva in över 500 000 vaccinationsregistreringar tar lång tid för människor men här kan robotar verkligen göra skillnad på riktigt, säger Erik Vallgren.

Det gör att vårdpersonalen inte behöver lägga ner lika mycket tid och att datan som registreras blir mer korrekt. Kvaliteten på uppgifterna har gått upp till 99,8 procent i korrekthet sedan automationen infördes, en procent som är svår för människor att uppnå.

– Vi utvecklar kontinuerligt nya automationer allteftersom de efterfrågas från verksamheterna. Vi tittar och utvärderar det som kommer in och ser om det är möjligt att göra en mer hållbar lösning, berättar Erik Vallgren.

Automationer ska bidra till hållbar ekonomi

Digge och vaccinationsregistreringen är exempel på automationer inom projektet Intelligent Automation som är en del av Region Västerbottens omställning till en hållbar ekonomi.

Sedan 2020 har projektet tagit fram ungefär 60 automationer. Hittills har de tillsammans utfört 220 000 timmar arbete som tidigare genomfördes av människor. Det har i sin tur skapat mer tid för verksamheten att leverera vård och stöd.

Tillbaka till nyhetslistan