Bättre förlossningsvård med lagrade ultraljudsbilder

Varje år tas det fler än 20 000 ultraljudsbilder inom förlossningsvården i länet. Sedan några månader lagrar specialistmödravården vid Norrlands universitetssjukhus sina bilder centralt och fler verksamheter i länet är på gång att följa efter. "Med digital teknik kan vi i dag göra väldigt detaljerade ultraljudsundersökningar och det finns ett stort värde i att lagra så att vi i efterhand och vid behöv kan granska bilderna", säger Johanna Svedjeland, barnmorska vid specialistmödravården på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och kliniskt projektansvarig ultraljudsbildlagringen.

ULjud

Efter en tid av planering, upphandling och ett nära samarbete med bland andra Bild- och funktionsmedicin Västerbotten invigdes formellt ultraljudsbildlagringen i oktober 2018.

Sparas i journal

En orsak till att bildlagringen, som redan finns i många regioner i landet, inte införts tidigare i Västerbotten är bland annat tekniska frågor kring journalhantering.

– Men från oktober i fjol sparas ultraljudsbilderna i Pacs, Bild- och funktionsmedicin Västerbottens digitala bildlagringssystem, och samlas, liksom alla andra röntgenbilder, på samma ställe i patienternas journaler, säger Johanna Svedjeland.

– Vi tittar också på lösningar för de mobila maskiner vi har, testar och hittar eventuella fallgropar och tar fram rutiner för hur vi ska jobba och ge stöd om något blir fel.

Införs i länet

Under hösten ska ultraljudsbildlagringen införas även på förlossningsavdelningarna i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Tidigare sparades bilderna bara lokalt på avdelningarnas ultraljudsmaskiner, oavsett om bilderna visade på avvikelser eller inte.

Om en barnmorska i till exempel Lycksele hittar något avvikande, måste mamman skickas till Umeå för en mer noggrann undersökning. Med en gemensam bildlagring, åtkomlig för alla, behöver inte mamman resa.

– Med den nya regionala bildlagringen sparar vi både tid och pengar. Nu kan vi titta på bilden tillsammans med en kollega och, om det är något allvarligt, också ta in en läkare, säger Johanna Svedjeland.

Detaljerade bilder

I samband med arbetet med bildlagring sätts det också upp speciella bildgranskningsstationer för att inte de få ultraljudsmaskinerna som finns ska blockeras.

– Där kan vi bearbeta bilderna och i detalj studera eventuella avvikelser, säger Johanna Svedjeland. Och skulle vi i efterhand hitta något hos ett barn som är fött kan vi nu gå tillbaka och titta på ultraljudsbilderna.

 

Tillbaka till nyhetslistan