NYHETER 2022-05-31

Bättre samordnad vård till mångbesökare

Ett projekt på akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus ska identifiera och hjälpa patienter som ofta söker akutsjukvård. – Det är komplexa besökare som idag många gånger hamnar i kläm i vården, berättar verksamhetschef Paula Johagen.

Emma och Tobias
Målsättningen med projektet är att fånga upp patienterna så att de får rätt vård, säger Helena Umaerus och Tobias Olsson. Foto: Jan Alfredsson

 

 

 

Redan för flera år sedan identifierades denna grupp av patienter som ofta och under en kort tidsrymd besöker akutmottagningen eller ringer 112 för ambulanstransport till sjukhus.

– Vi tog fram en lista på alla besök av patienter som hade tre eller fler besök per månad, säger akutläkare Tobias Olsson. Det vi har noterat är att om denna patientgrupp haft en kontinuerlig vårdkontakt skulle troligtvis behovet av akutsjukvård minska.

Nära samverkan

Den gemensamma nämnaren för dessa patienter är att de söker akut vård ofta. Det handlar om patienter med komplexa sjukdomstillstånd där det inte är helt uppenbart att det är en enskild vårdgivares ansvar.

– Detta gör att vikten av god samverkan, ofta med externa aktörer, blir avgörande. Kommunen är därför en viktig samarbetspart i projektet, säger Paula Johagen.

Genom åren har det framkommit att personalen vid akutmottagningen och ambulansen behöver stöd för att veta hur de ska agera och handlägga denna patientgrupp.

– Vi samordnar vårdkonferenser med berörda aktörer så att patienten får vård på rätt sätt och på rätt nivå, säger Tobias Olsson.

Resultatet är ett förbättrat samarbete och nära samverkan med andra enheter på sjukhuset, ambulanspersonal, primärvården och Umeå kommun.

Befriande struktur

Målsättningen är att fånga upp patienterna så att de får rätt vård och att alla inblandade har en gemensam plan för patientens behandling.

– Det skapar en trygghet för både patienten och vårdpersonal, säger Helena Umaerus distriktssköterska på akutmottagningen och projektledare för akutmottagningens samordningsteam för mångbesökare.

– Vi kan effektivisera beslutsvägarna och ta emot patienterna på ett bättre sätt, säger Tobias Olsson. Medarbetarna på sjukhuset, i primärvården och i kommunen vet att vi jobbar så här och att de kan vända sig till oss med frågor. Det är befriande för dem att det finns en struktur för att ta hand om dessa patienter.

Naturligtvis informeras också de som berörs av arbetssättet och alla beslut meddelas patienterna, som ibland också medverkar vid vårdkonferenserna.

Mår bättre med mindre vård

I och med projektet, som nyligen fått 500 000 kronor för att bland annat finansiera en del av en sjukskötersketjänst, kan man nu bygga upp en struktur för hur arbetet ska organiseras och samordnas, samt dokumentera det som görs.

Förhoppningen är att alla, ambulansen som hämtar upp patienter, akutmottagningen som tar emot och sjukhusenheterna, hälsocentralen eller kommunen där kanske patienterna hör hemma, får en klarare bild av hela förloppet.

Även om projektet ännu är i en inledande fas, går det redan nu att se positiva resultat.

– Det är roligt att se att patienterna får rätt vård, på rätt vårdnivå samtidigt som de mår bättre, säger Helena Umaerus.

Tillbaka till nyhetslistan