NYHETER 2022-06-13

Bättre samverkan inom psykiatrin med nya lokaler

I den nya byggnaden vid Norrlands universitetssjukhus som snart står klar ska barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin samsas om lokalerna. Och båda förväntar sig såväl verksamhetsfördelar som en god samverkan.

Kerstin och Marina
Kerstin Eliasson och Marina Uppenberg ser fram emot inflyttningen och förväntar sig såväl verksamhetsfördelar som en god samverkan. Foto: Jan Alfredsson

Planeringen av det nya huset har pågått under många år och verksamheterna ser fram emot att få flytta in.

– Det känns helt fantastiskt! Det har varit ett antal flyttar för oss under åren, från att ha fått husera i en vanlig lägenhet till att vara hänvisade till andra sjukvårdslokaler som inte alls varit anpassade, säger Kerstin Eliasson, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin, som flyttar från de nuvarande lokalerna på Umedalen i Umeå.

– Nu får vi ett hus som är nytt och fräscht och anpassat för vår verksamhet, det blir bra både för medarbetarna och för patienterna.

Gemensamma lokaler

Också vuxenpsykiatrin får nya lokaler, även om de inte flyttar speciellt långt, det mesta av verksamheten ligger i dag endast några hundra meter bort.

– Vi är väldigt trångbodda nu och är utspridda i flera byggnader på sjukhuset plus att vi har verksamhet både i centrala stan och på Ersboda, säger Marina Uppenberg, biträdande verksamhetschef för vuxenpsykiatrin.

– Nu flyttar vi alla till ett och samma hus och ser jättemycket fram emot att få gemensamma lokaler.

Efterlängtad utemiljö

Även om det finns många beröringspunkter mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin, är det två olika verksamheter som är viktiga att särskilja, framförallt lokalmässigt.

– Det tänkt att vi ska vara lite för oss själva i huset, att våra patienter inte ska blandas med vuxenpsykiatrin för mycket. Det ska också vara en barnvänlig omgivning, med bland annat uteplatsen som gör att våra inneliggande patienter får möjlighet att vara ute på ett helt annat sätt än idag, säger Kerstin Eliasson.

Också Marina Uppenberg lyfter fram utemiljön för vuxenpsykiatrins vårdavdelningar.

– I dag är patienter på vårdavdelningar hänvisade till bland annat en parkeringsplats där mycket folk som rör sig. Att de nu får en egen utomhusmiljö känns jättebra.

Naturlig övergång

En annan fördel med att de båda verksamheterna nu samsas under samma tak är möjligheten till samverkan, som tidigare kunde vara svårt att få till.

– Det är till exempel jätteviktigt att det blir en bra övergång från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin, det är så mycket som händer i den åldern. Tidigare var ju vårdnadshavare väldigt involverade, men plötsligt så får de unga bestämma själva, säger Kerstin Eliasson.

– För många kanske det inte blir så stor dramatik, men ibland behöver vi förbereda ungdomen och familjen och kanske börja träffas lite innan de fyller 18. Vi har även tidigare jobbat strukturerat med överföringar men det blir mer naturligt och enkelt när vi är i samma hus, säger Marina Uppenberg.

De båda personalgrupperna har under några år haft möten och arbetsgrupper som tittat på hur de kan samarbeta och vad de har gemensamt.

– Det blir inte så mycket vi och dom som det kanske är i dag. Vi är ju två ansträngda kliniker, men bara det att vi träffas och pratar med varandra gör att det blir lättare att samarbeta, säger Marina Uppenberg.

Närheten underlättar

Ett annat konkret tillfälle efter flytten till det nya huset och där närheten till varandra underlättar, är när larm utgår från barn- och ungdomspsykiatrins slutenvårdsavdelning så kommer personal från vuxenpsykiatrin.

– Det är viktigt att sjukvårdsutbildad personal som förstår de bakomliggande orsakerna hjälper till, säger Marina Uppenberg.

Förebygger våldssituationer

Det finns också planer på gemensamma utbildningar för all personal, som handlar om att förebygga våldssituationer och att ha ett terapeutiskt bemötande vid aggression.

– I dag behöver utåtagerande och hotfulla personer under 18 år vårdas inom vuxenpsykiatrin, men i och med det nya huset kan ungdomar i större utsträckning vårdas på barn- och ungdomspsykiatrin, säger Marina Uppenberg.

Det har också inrättats ett husråd där medarbetare från både barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin deltar och det planeras för kommande gemensamma aktiviteter där de cirka 550 personer som ska arbeta i huset ska lära känna varandra under lite mer avslappnade former. Allt för att underlätta ett framtida samarbete.

Viktigt för verksamheten

I september flyttar de första medarbetare in i de nya lokalerna och börjar ta emot patienter, en flytt som väntas pågå under hela hösten.

Men det är inte bara vårdverksamhet som ska få plats i det nya huset, här ska även bedrivas forskning och undervisning och redan i augusti flyttar personal från Umeå universitet in för att vara på plats när terminen startar.

Både barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin har medarbetare som är involverade i forskning och undervisning och några är delvis anställda universitetet.

– Det är väldigt viktigt för vår verksamhet att det bedrivs forskning och att vi är delaktiga i undervisningen i olika program, säger Kerstin Eliasson.

Tillbaka till nyhetslistan