NYHETER 2022-03-09

Bra betyg till förlossnings- och mödrahälsovården i Västerbotten

I dag publiceras den första helårsrapporten av graviditetsenkäten. En stor majoritet av kvinnorna i Västerbotten är nöjda med sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården, men enkätsvaren pekar också ut ett antal utvecklingsområden.

Inom ramen för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård har gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige möjlighet att svara på en enkät om den egna hälsan och vården under graviditet, förlossning samt tiden efter. Sedan lanseringen av enkäten i december 2020 har drygt 125 000 kvinnor svarat och 4 874 av svaren kommer från Region Västerbotten.

Unik och viktig information

Resultaten för tolv månader visar att många kvinnor har en positiv uppfattning om vården. I Region Västerbotten anger 91 procent att de skulle rekommendera både sin mödrahälsovård och förlossningsavdelning till andra gravida och nyblivna mammor. De allra flesta uppger även att de känt sig trygga i kontakten med vården och har blivit bemötta med respekt i samband med förlossningen.

Svaren från Region Västerbotten ligger i nivå med rikssnittet eller högre på många frågor.

– Svaren från enkäten är jätteviktiga för oss. Här får kvinnorna en chans att säga vad de tycker och tänker, vad de önskar och behöver. Det ger oss unik och viktig information om vad vi gör bra och vad som kan bli ännu bättre, så att de kan känna sig trygga hela vägen, säger Hanna Nyström som är samordningsbarnmorska i Region Västerbotten.

Svårt att veta vart man ska vända sig

Graviditetsenkäten visar att de allra flesta är nöjda, men tydliggör även ett antal utvecklingsområden. Svaren visar bland annat att 20 procent av kvinnorna som fött barn i Västerbotten inte vet vart de ska vända sig vid psykiska besvär efter förlossning. Vid fysiska besvär är siffran 28 procent.

– Vi har jobbat jättemycket på informationsbiten och bland annat uppdaterat informationen på sidan ”Att vänta och föda barn i Västerbottens län” på 1177.se. Här ligger ansvaret på oss allihop i vårdkedjan, att sprida information om var man ska vända sig, säger Hanna Nyström.

Hon berättar att mödrahälsovården och barnhälsovården jobbar nära förlossningen och BB för att alla ska ge en så samlad och lik information som möjligt.

– Informationen finns, men den når inte alltid fram på rätt sätt. Vi har tagit fram digitala lösningar i form av QR-koder som hänvisar till webbplatsen 1177.se för att nå fler. Vi har även diskuterat om en chattfunktion skulle underlätta, säger Hanna Nyström.

Amningsstödet fortsatt utvecklingsområde

Även amningsstödet till nyblivna mammor är ett område som kan utvecklas. Efter åtta veckor svarar 21 procent av kvinnorna som upplevt problem med amningen att det inte fått det stöd de önskat, vilket är ett något bättre resultat än rikssnittet.

– Amning diskuteras både under graviditeten och efter att barnet är fött. Har man problem ska man höra av sig, till förlossningen eller till amningsmottagning, säger Anna Rilfors som är avdelningschef på förlossningsavdelningen vid Skellefteå lasarett.

Hon berättar att det under våren planeras utbildningstillfällen för distriktssköterskor som normalt tar över ansvaret när barnet är en vecka gammalt. Det är viktigt att olika vårdgivare ger samma råd när det gäller amning och problem kopplade till amning.

– Hur ger vi en bra amningsstart? Den frågan har vi med oss hela tiden, och enkäten ger oss viktiga insikter om vad vi behöver förbättra och vad vi behöver bli bättre på att samarbeta kring, säger Anna Rilfors. 

Ta del av de nationella resultaten

SKR har samlat de nationella resultaten i en rapport. Läs den senaste rapporten och tidigare rapporter på skr.se

Mer information om graviditetsenkäten och hur man gör för att delta finns på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan