IT Västerbotten

Region Västerbotten satsar stort på digitalisering, vilket för oss betyder verksamhetsutveckling med teknik. Att jobba hos oss betyder ett meningsfullt arbetsliv!

För närvarande pågår stora initiativ som omfattar nya teknikstöd för vårdinformation, materialflöde och ärendehantering samt verktyg för mobilt arbete och samarbete. Ytterligare fokusområden är exempelvis vård på distans och automatisering. Tillsammans bygger vi framtidens tekniklösningar för att stötta verksamheten i vården med det övergripande syftet att skapa mer tid för vård! Vi genomför nu ett omfattande arbete att införa en ny samverkansmodell för kontinuerlig utveckling av våra teknikstöd och vi jobbar ständigt med inställningen att ge mer tid åt vård!

Vår organisation inom IT är uppbyggd på två avdelningar – Systemutveckling samt Infrastruktur och service – med syfte att arbeta långsiktigt och modernt med rätt förmågor för att leverera och realisera regionens behov av utveckling, systemförvaltning och IT-infrastruktur. Vi är mer än 110 anställda och finns representerade på länets tre sjukhus - i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Vi jobbar medvetet för att skapa ett högt värde för individen och en stolthet över det vi gör tillsammans. Vi tror på engagerad arbetsmiljö där man som medarbetare har stora möjligheter att utveckla och utvecklas i en i miljö där man gör skillnad på riktigt! Kompetensutveckling utgör ett viktigt inslag förmedarbetarna på IT Västerbotten men även för oss som basenhet. Ett långsiktigt och strategiskt arbete är avgörande för organisationens överlevnad och konkurrenskraft.

Vi samarbetar gärna med universitetsstudenter och välkomnar förfrågningar om examensarbeten och andra typer av samarbeten.

Johannes Hörnberg Verksamhetschef
E-post
johannes.hornberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-291 99 22
Johan Daunfeldt HR-partner, Umeå
E-post
johan.daunfeldt@regionvasterbotten.se