Aktuella projekt

Inom projektet God och nära vård i södra Lappland pågår flertalet olika projekt inom Digitalisering, Samverkan och delaktighet, Kompetensförsörjning samt Folkhälsa.

Digitalisering

Digifysiska vårdkontakter ökar tryggheten för personer på särskilda boenden

 

Vad: Digitala vårdmöten för personer på särskilda boenden. Ett samarbete mellan RISE, Region Västerbotten och KRY.

Tidsperiod: Start: 2020-05-01

Var: Södra Lappland 

Syfte & mål: Personer som bor på SÄBO en grupp som behöver kontinuerlig hjälp och stöd för att klara sin vardag. De är oftast äldre och multisjuka med stora fysiska, eller kognitiva, svårigheter att klara eget boende. För dessa personer är kontinuerliga läkarkontakter en viktig del av behandlingen, men för många glesbygdskommuner saknas denna möjlighet. Målet är att kunna öka kvaliteten i vården samt trygghet och patientsäkerhet för äldre som bor på särskilda boenden, och deras anhöriga.

Kommentar: - Denna grupp påverkas kraftigt av att inte få en kontinuitet i läkarkontakterna och bristen på läkare i området gör att man tvingas använda stafettläkare, vilket innebär att man har svårare att följa de äldres förändringar i hälsoläge och det kan försvåra behandlingen. Den nya tjänsten vill vi erbjuda till cirka 200 individer i minst en kommun, säger Katarzyna Wikström, projektledare God och nära vård i södra Lappland. 

Läs mer: Ökad trygghet på särskilda boenden genom digitala läkarkontakter (regionvasterbotten.se)

Digital transformation för God och nära vård

 

Vad: Ta fram en standardmodell för att införa nya digitala tjänster. 

Tidsperiod: 2020-06-01-2023-03-31

Var: Region Västerbotten samt kommuner i södra Lappland+ Norsjö 

Syfte & mål: Syftet är att ta fram och implementera en strukturerad modell där kommuner och Region Västerbotten tillhandahåller digitala tjänster och processer för en god, trygg och nära vård. Målet är att minst 100 individer har och använder självmonitoreringsutrustning och att varje kommun inför minst två nya digitala tjänster. 

 

 

Kompetensförsörjning

Välfärdsteknologi i omsorgen

 

Vad: Utbildningar för personal inom omsorgen

Tidsperiod: 2020-06-01-2023-03-31

Var: Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele

Syfte & mål: Syftet är att stärka det livslånga lärandet för alla åldersgrupper genom att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser som stärker förmågan att ta till sig och använda ny teknik. Målet är att personalen inom omsorgen ska bli mer kunniga gällande ny teknik och digitala hjälpmedel.

 

 

Samverkan och delaktighet

Folkhälsa