Lena Kroik

Jag har arbetat vid GMC sedan 2012 och i huvudsak arbetat med att utveckla akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG) och samiska hälsofrågor.

Bakgrund

Min bakgrund är distriktssköterska och jag är även verksam inom rennäringen i Voernese sameby. Våren 2021 doktorerade jag vid medicinska fakulteten på Umeå universitet med avhandlingen "Samer och livets slut - kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård"

Forskningsprojekt

Mitt forskningsfält handlar om att undersöka behov, önskemål och prioriteringar vid vård i livets slutskede bland samer. Projektet har ingått i Karolinska Institutets program DöBra.

Lena Kroik Medicine Doktor, projektkoordinator
E-post
lena.kroik@regionvasterbotten.se
Telefon
+46702106465