Nyheter

23 feb 2021

Digital festival för bibliotekspersonal i Västerbotten

Den 1–12 mars bjuder Regionbibliotek Västerbotten in till en digital festival. Festivalen är avslutningen på kompetenslyftet "Digitalt först – användaren i fokus" som pågått sedan 2018 med syfte att öka den digitala kompentensen hos landets folkbiblioteksanställda. Festivalen markerar också starten på ett fortsatt arbete för digital inkludering.

08 feb 2021

Marskonferensen 2021 blir digital och experimenterande

Marskonferensen, arrangerad av bibliotek i Umeå, har i år temat ''Kan innehålla spår av lärande – biblioteket som kunskapsförmedlare''. Konferensen startar den 15 mars med föreläsningar och filmat material och avslutas med en livesänd interaktiv konferensdag den 23 mars.

04 feb 2021

Stipendium till kulturskapare i Barentsområdet

Den 8 februari öppnar ansökan till Barents Scholarship for Cultural Cooperation – ett stipendium som uppmärksammar konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet. Summan är 100 000 kronor.