Nyheter

08 jun 2021

Ny metod för att bedöma artärstelhet i hjärnan med hjälp av MR

I en ny publikation i JCBFM har Cecilia Björnfot och kollegor tagit fram en metod för mätning av arteriell pulsvågshastighet i hjärnan, ett mått som kan indikera artärstelhet och som kan bli användbart för att detektera begynnande vaskulär sjukdom. I studien utnyttjas tidsupplöst MR-blodflödesdata (4D flow MRI), bildbehandling och matematisk modellering för att ta fram arteriell pulsvågshastighet. Metoden testades på en grupp av yngre och äldre deltagare och visades vara robust samt känslig nog för att kunna urskilja en signifikant ökad pulsvågshastighet bland de äldre.