Nyheter

16 dec 2021

Vad är viktigt för att patienter och anhöriga ska uppleva kontinuitet i vården?

Kontinuitet är en viktig aspekt av kvalitet, säkerhet och effektivitet i vården. En studie som vi varit delaktiga i och som nu publicerats har identifierat sex olika aspekter som är viktiga för att patienter med komplexa vårdbehov och deras anhöriga ska uppleva vårdkontinuitet.

07 dec 2021

Språk- och kulturanpassad vård för samer - är det möjligt?

NY ARTIKEL. Denna artikel beskriver några av de erfarenheter som Kunskapsnätverket för samisk hälsa har gjort under fyra års arbete med samisk hälso- och sjukvårdsutveckling.

07 dec 2021

Aspekter på livskvalitet, psykisk hälsa och socialt kapital hos renskötande samer i norra Sverige

NY ARTIKEL. En nypublicerad artikel belyser aspekter på livskvalitet, psykisk hälsa och socialt kapital hos renskötande samer i norra Sverige.