Nyheter

25 apr 2024

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 april

Vid dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade man bland annat i ett ärende om utbud kring röntgen och röntgenutrustning på hälsocentraler och sjukstugor i södra Lappland. Dessutom att Region Västerbotten ska ansöka till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva högspecialiserad vård inom område skelettdysplasi och dysmeli som en enhet för nationell högspecialiserad vård.

25 apr 2024

Så drabbas Region Västerbotten av blockaden

Vårdförbundets blockad verkställdes idag, torsdag den 25 april, klockan 16.00. Blockaden berör arbetsplatser inom hela Region Västerbotten.

24 apr 2024

Sammanfattning från regionfullmäktige den 23–24 april

Regionfullmäktige har sammanträtt i Umeå. Bland ärendena fanns årsredovisningen för 2023 samt ett inriktningsbeslut för finansiering och uppförandet av ny vårdbyggnad i Skellefteå. Dessutom behandlade man åtta motioner. Läs en sammanfattning av besluten.

23 apr 2024

Användningen av hyrbemanning ska minska i Region Västerbotten

Sveriges alla 21 regioner har enats om att kraftigt minska användningen av hyrbemanning. I Region Västerbotten är målsättningen att kostnadsandelen för hyrpersonal i relation till egen personal högst uppgår till två procent år 2027.

23 apr 2024

Regionfullmäktige sammanträder den 23–24 april

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå den 23–24 april. Följ mötet på plats eller via sändningen här på regionens webbplats.

23 apr 2024

Möt sjuksköterskan som blev vårdens högste chef – ”Hon vet vad som sker på golvet”

Elisabeth Karlsson utsågs i mars till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten. Hon har arbetet inom den offentliga vården i 50 år och i stället för att trappa ner som hon sagt till sig själv och till familjen är nu 67-åringen högst ansvarig för hälso-och sjukvården i Västerbotten. – Det finns så otroligt mycket gott i den här organisationen. När jag fick förtroendet hade det känts konstigt att vifta bort och låta det gå som det vill. Det är inte jag, säger Elisabeth Karlsson.

18 apr 2024

Milstolpe nådd i Skellefteå – första byggprojektet klart inför ny vårdbyggnad

En milstolpe har nåtts i Skellefteå. En ny underjordisk tunnel, en så kallad kulvert, står nu som första förberedande byggprojekt färdigt inför den nya vårdbyggnaden. – Det är en liten milstolpe faktiskt, säger Fredrik Ahnorre, huvudprojektledare för ny vårdbyggnad i Skellefteå.

18 apr 2024

Fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet har varslat om strejk och stridsåtgärder

Kommunal har varslat om stridsåtgärder som träder i kraft den 18 april och Vårdförbundet har varslat om konfliktåtgärder från den 25 april, förutsatt att parterna inte kommit överens innan dess.

17 apr 2024

Lärande stärker länskommunernas digitaliseringsledning

En ökad demografisk utmaning och en snabb digitaliseringsutveckling i samhället ställer höga krav på omställningsförmåga hos offentlig sektor. Utbildningen Digital kompetens för chefer och ledare gavs 2023 för att bidra till att Västerbottens kommuner ökar sina chanser att ta en aktiv roll i den omställningen. Våren 2025 kommer en ny chans att delta. 

17 apr 2024

Nu kan invånare se sina patientavgifter och frikort på 1177.se

Nu ser invånare i Västerbotten sina patientavgifter i den öppna hälso- och sjukvården genom att logga in på 1177.se. Den som har nått upp till gränsen för högkostnadsskydd ser också sitt frikort och hur länge det gäller.

16 apr 2024

Vaccination mot mässling viktigt vid utlandsresor

Antalet fall av mässling fortsätter att öka runtom i Europa, och den som smittas riskerar att bli allvarligt sjuk. Därför är det viktigt att se till att man är vaccinerad om man planerar att resa utomlands i sommar.

11 apr 2024

Sista chansen att vaccinera sig i vår

Vårens vaccinationsinsats mot covid-19 är snart avklarad, men än finns det tid att vaccinera sig. De som rekommenderas vaccin har möjlighet att vaccinera sig till och med den sista april.

10 apr 2024

Ny rapport: så bidrar Region Västerbotten till mål i RUS

Vad gör Region Västerbotten för att bidra till målen i den regionala utvecklingsstrategin? Det presenteras i den nya rapporten Resultat Västerbotten 2023. Rapporten tas fram av regionala utvecklingsförvaltningen för att sprida kunskap, underlätta uppföljning och rapportera till regeringen.

09 apr 2024

Sammanfattning från regionstyrelsen den 9 april

Idag sammanträdde regionstyrelsen. Bland ärendena fanns årsredovisningen för 2023 samt ett inriktningsbeslut för att uppföra nya vårdbyggnader i Skellefteå. Dessa ärenden lämnas nu över till regionfullmäktige för beslut. Styrelsen beslutade också om att införa en enhetlig måltidsproduktion vid länets alla tre sjukhus. Detta innebär bland annat att måltider ska tillagas och serveras som kylda enportionsrätter, i ett brett sortiment till patienterna. Läs en sammanfattning av dessa och övriga ärenden.

03 apr 2024

Algirdas är årets AT-handledare på Lycksele lasarett

En engagerad handledare som tar sig tid att stötta och inspirera till personlig utveckling hos juniora kollegor. Så beskrivs Algirdas Petrauskas som får utmärkelsen årets AT-handledare på Lycksele lasarett.