NYHETER 2021-11-26

Distriktsläkare hjälps åt med bemanning 

Varje måndag sätter sig distriktsläkaren Carl-Magnus Henriksson på tåget och åker till Vindeln för att jobba en dag på hälsocentralen. Där är han en värdefull resurs som utöver de ordinarie läkarna och eventuella stafettläkare bemannar hälsocentralen. 

Han gör detta i sin tjänst på Backens hälsocentral och får ingen ytterligare ersättning förutom att resetiden räknas in i hans arbetstid. 

– Mitt jobb ser likadan ut oavsett vilken av arbetsplatserna jag är på. Jag har telefontid, bokade besök, återbesök och akuta patienter, berättar Carl-Magnus Henriksson.  

Har möjlighet att hjälpa

Att Backens hälsocentral, som inte har några problem med läkarvakanser, stöttar hälsocentraler som har det tuffare bemanningsmässigt betyder mycket för kontinuiteten för patienterna i Vindeln. 

För att klara den egna verksamheten har man på Backens hälsocentral rekryterat fler läkare än vad som är standard i primärvården så att man kan låna ut när det verkligen behövs. 

Förutom Carl-Magnus Henriksson är det två andra läkare som regelbundet åker till Vännäs respektive Bjurholm. 

– Vi är en stor hälsocentral med stabil bemanning som inte har problem att rekrytera när det behövs. Då är det också lättare att hjälpa till, säger han. 

En samverkan som lönar sig

Upplägget är bra för patienterna som får en större kontinuitet och samtidigt en fördel för arbetsgivaren eftersom det är billigare lösning än att ta in hyrläkare. Men utbytet ger också den som åker ut omväxling och en möjlighet att få nya perspektiv på jobbet.  

– Men det passar nog inte alla och det finns delade meningar om vilka fördelar det ger Backens hälsocentral, säger han. 

Carl-Magnus Henriksson menar att det är viktigt att det inte ett krav utan ett erbjudande att åka och jobba på en annan hälsocentral. Hur upplägget ska se ut bestäms i dialog med chefen.   

– En fördel är att man alltid känner sig uppskattad av både patienter och kollegor när man kommer. 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan