NYHETER 2022-04-22

Efterlängtad screening startar i Västerbotten

Nu påbörjas screeningen i Region Västerbotten för tidig upptäckt av cancer i tjocktarmen och ändtarmen. Under maj månad kommer de första länsborna som omfattas av screeningen att få ett erbjudande i brevlådan med provtagningsmaterial.

– Upptäcker vi cancern tidigt kan vi rädda fler liv och utföra färre och enklare operationer, säger Karl Franklin som är överläkare och processledare. Foto: Mattias Pettersson, Umeå universitet

– Äntligen! Den här screeningen är verkligen efterlängtad eftersom vi med hjälp av den kommer att kunna rädda liv, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Chansen att bli av med sjukdomen är stor, om den upptäcks i tid. Under 2022 kommer alla länsbor som är födda 1962 att få ett erbjudande i brevlådan om provtagning. Åldersgrupperna utökas sedan successivt och 2025 ska alla i Västerbottens län mellan 60 och 74 år erbjudas provtagning vartannat år. Införandet är en del av det nationella arbete som pågår med att införa screening för tarmcancer i samtliga regioner i Sverige.

Karl Franklin är överläkare i kirurgi vid Norrlands universitetssjukhus och professor vid Umeå universitet. Han är den som leder införandet av tarmcancerscreeningen i norra sjukvårdsregionen.

– Redan i dag är resultaten goda efter behandling av den här typen av cancer, men det kan bli ännu bättre. Upptäcker vi cancern tidigt kan vi rädda fler liv och utföra färre och enklare operationer, säger han.

Provtagningsmaterial med posten

Alla som omfattas av screeningen kommer att få ett brev hemskickat med ett erbjudande om att lämna avföringsprov. Man tar provet hemma och skickar in det i ett bifogat svarskuvert. Ungefär två procent av de som skickar in provet väntas ha blod i avföringen som inte går att se med blotta ögat och får då en kallelse till en undersökning med koloskopi.

Under perioden maj till december i år kommer cirka 3 000 personer i länet att få erbjudande om provtagning. Siffror från Region Stockholm och Region Dalarna visar att runt 70 procent av den aktuella gruppen skickar in provet för analys. Koloskopiundersökningen görs på någon av endoskopienheterna i Umeå, Skellefteå eller Lycksele.

– Av de cirka 3 000 personer som skickar in provet under 2022 räknar vi i Västerbotten med att ungefär 50 personer kommer att kallas till koloskopi. Av de som sedan undersöks har 25–30 procent ett förstadium till cancer eller tidig cancer som i de allra flesta fall går att ta bort redan vid undersökningen. Enstaka behöver ytterligare behandling, berättar Karl Franklin.

Information för invånare och patienter på 1177.se: 1177.se/vasterbotten/kolla-tarmen-rv

Tillbaka till nyhetslistan