NYHETER 2022-04-11

Fler distansmöten i södra Lappland

Under pandemin hittade hälso- och sjukvården i Västerbotten nya lösningar i kontakter med patienter. Vid sjukstugorna i Vilhelmina och Storuman har den digitala plattformen Visiba Care använts av bland andra läkare, fysioterapeuter och kuratorer. Med gott resultat. – Vi har använts oss mycket av olika digitala vårdmöten för ett bra patientflöde och slippa skjuta upp vård, säger Anna Viktorsson, avdelningschef vid Storumans sjukstuga.

Digitalt i Storuman
Fysioterapeut Maria Stenvall Kroik håller i gruppen Återhämtning och balans. Det är ett hybridmöte med deltagare dels i rummet i träningshallen och deltagare som kopplar upp sig hemifrån digitalt med Visiba Care. Foto: Mimmi Sokka

 

 

 

Visiba Care har funnits en tid i Region Västerbotten och under den två år långa pandemin har många verksamheter inom hälso- och sjukvården använt sig av den digitala plattformen.

Ser många fördelar

Maria Gavelin är timanställd läkare vid sjukstugan i Vilhelmina, men bor i Stockholm. En vecka i månaden finns hon på plats på sjukstugan och fyra halvdagar jobbar hon på distans med hjälp av digitala vårdmöten.

– Jag tycker det är roligt med ny teknik och om det är någonstans man behöver den så är det i glesbygd, säger hon och se många fördelar med digitala vårdmöten.

– Det ger mycket mer än att prata i telefon, mer än vad jag kunde ana. Jag ser patientens kroppsspråk och mimik och det är lättare att se om de till exempel är deprimerade. Dessutom ser jag hur de har det hemma, hur de klär sig och om de får vara ifred för sina barn eller andra, säger hon.

– Och om de är på jobbet och inte får sitta ifred utan blir störda hela tiden under ett kort inplanerat samtal, är det bra information för mig att få.

Fortsatt på distans

Eftersom Maria Gavelin är på plats i Vilhelmina en vecka i månaden får hon också möjlighet att fysiskt träffa några av de patienter hon senare möter digitalt.

– Då kan jag ha den första konsultationen på sjukstugan för att sedan boka in en uppföljning, antingen via telefon eller videolänk. Ofta kan jag ha den fortsatta utredningen på distans, säger hon.

Både Maria Gavelin, patienterna och ledningen vid sjukstugan är nöjda med den digitala lösningen.

– Ibland är patienterna lite nervösa för tekniken, beroende på ålder eller tidigare vana. Men antingen fungerar det jättebra och då flyter det på eller så får vi inte till det och tar det på telefon. De flesta är också lite glatt överraskade att det faktiskt fungerar, säger hon.

– Jag tror inte att någon patient är missnöjd. Vid tidigare projekt med digitala vårdmöten tyckte patienterna att de var helt i fokus för läkaren på distans, säger verksamhetschef Mai Greth Abramsson.

Utvalda patienter

Tanken är att patienter som bokas till digitala vårdbesök inte ska vara i behov av att ”klämma och känna på”.

– Det kan istället handla om patienter med sömnsvårigheter, depressioner, sjukskrivningar eller att visa upp hudförändringar via mobilkameran, säger avdelningschef Carina Rönnberg.

– Om det behövs så tas prover innan videobesöket så att läkaren har svaren innan mötet, säger Mai Greth Abramsson.

Planen är att Maria Gavelin ska fortsätta med sitt upplägg på distans samt att fler yrkesgrupper ska följa efter med den patientsäkra digitala lösningen.

– En kurator har redan börjat, distriktssköterskorna är på gång och AT-läkarna är i startgroparna, berättar Carina Rönnberg.

Träningsråd och bedömningar

Också sjukstugan i Storuman har under pandemin flitigt använt digitala vårdmöten. Förutom läkaren Michael Roslin från Flen, som sedan något år tillbaka kopplar upp sig mot särskilda boenden i kommunen, använder numera flera andra yrkesgrupper av Visiba Care.

– Vår kurator möter de patienter han bedömer kan använda Visiba Care och rehabkoordinatorerna har många digitala möten med patienter, arbetsgivare och Försäkringskassan, berättar Anna Viktorsson. Fysioterapeuterna kan ge träningsråd, göra bedömningar på distans och se om patienterna tränar på rätt sätt.

Efterfrågad teknik

– Under pandemin har också nattsköterskorna vid vårdavdelningarna på sjukstugan börjat använda Visiba Care istället för att åka ut på boendena för att göra sina bedömningar. Nu kopplar de upp sig och kan med hjälp av en undersköterska på plats få en bra uppfattning om hur patienten mår.

Än så länge är det endast läkargrupperna på de båda sjukstugorna som inte använder sig av distansmöten, även om också de börjat efterfråga och se fördelarna med tekniken.

– Läkarbesök på distans är bra för patienterna som då slipper ta ledigt från jobbet, säger Anna Viktorsson.

– I en sådan här stor kommun är det bra om patienter som vi inte behöver träffa fysiskt, istället kan vara hemma och slippa åka till sjukstugan, ibland tio mil enkel väg, säger Mai Greth Abramsson. 

Tillbaka till nyhetslistan