NYHETER 2024-06-19

För Erika From var det självklart att söka tjänsten som samordnare

Sedan hösten 2023 har Erika From arbetat som samordnare för samverkan i södra Lappland som en del i satsningen på Nära vård. Det var ett enkelt val eftersom södra Lappland, samverkansfrågor och utveckling ligger henne varmt om hjärtat.

Erika From Foto: Victoria Bertilsson

Södra Lappland är ett av fyra modellområden som har valts ut i regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, gemensamma satsning på Nära vård. Satsningen handlar om att sjukvårdssystemet i Sverige håller på att förändras i grunden. Syftet med omställningen är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Ett modellområde testar och utvecklar nya metoder för att förbättra vården som sedan kan användas i resten av länet och landet. Sedan hösten 2023 har Erika From arbetat som samordnare för samverkan i södra Lappland som en del av processen för omställningen.

– Då södra Lappland ligger mig varmt om hjärtat men även samverkansfrågor och utveckling, så var det inte ett svårt val att söka tjänsten som samordnare och hoppas på att få det förtroendet, säger Erika From.

Erika From har många års erfarenhet inom branschen. Hon har jobbat i Region Västerbotten i 20 år, men hennes yrkesverksamma bana började långt tidigare. 

– Jag har alltid arbetat inom vården och började som vårdbiträde inom demensvården, LSS boende och hemtjänst, berättar Erika From.

Hon utbildade sig till undersköterska, men att bli sjuksköterska var ingen självklarhet.

– Jag hade inga tankar på att vidareutbilda mig till sjuksköterska. Jag hade det bästa jobbet redan. Vad som egentligen avgjorde att jag sökte till sjuksköterskeutbildningen minns jag inte riktigt men har aldrig ångrat mitt val, förklarar hon.

Men en sak är säker och det är att Erika From är engagerad och målmedveten.

– Jag var andra reserv till utbildningen och ringde varje dag under en period i hopp om att få en plats. Sista dagen fick jag besked att universitetet beslutat att ge mig en plats för att jag just visat sådant engagemang och önskan att få utbilda mig till sjuksköterska, berättar hon.

Efter hennes sjuksköterskeexamen jobbade hon på Storumans sjukstuga och stannade där i 18 år. Där fick hon möjligheten och förtroendet att arbeta som avdelningschef och senare även verksamhetschef. De senaste två åren har hon arbetat som medicinskt ledningsansvarig skolsköterska för Storumans kommun, haft uppdrag via projekt i modellområdet och andra regionövergripande uppdrag och nu har hon tagit på sig rollen som samordnare.

– Vi är i ett stadie där vi arbetar konkret med utveckling av vård och omsorgsmodeller utifrån behoven hos medborgarna och det ska bli en spännande utvecklingsresa de kommande åren, avslutar Erika From.

Text: Wilma Brommare Magnefors 

Tillbaka till nyhetslistan