NYHETER 2021-12-03

Forskning skapar framtidens hälso- och sjukvård

Nya forskningsrön, utveckling och innovation är avgörande för hälso- och sjukvården, något som märks extra tydligt under pandemin då forskningen har gjort det möjligt att ta fram helt nya vacciner. Clas Ahlm är professor i infektionssjukdomar och infektionsläkare på Norrlands Universitetssjukhus och nationellt ansvarig för studien CoVacc.

– Med vaccinerna har vi faktiskt möjlighet att hjälpa människor så att de inte blir så sjuka som de annars skulle blivit. Coivd-19 kommer inte att försvinna, men vi har vacciner som är effektiva, och under mitt yrkesverksamma liv har jag inte varit med om en så snabb utveckling, berättar Clas Ahlm.

Studien är en uppföljningsstudie för coronavaccinerna och pågår sedan mars 2021 i en handfull regioner i Sverige, däribland Västerbotten, och undersöker hur länge vaccinerna mot covid-19 skyddar och hur de individuella skillnaderna ser ut. Kring 500 personer ingår i studien och ska följas upp under fyra år.

Clas Ahlm berättar att många har varit intresserade av att delta och säger att studier som den här inte kan ske utan invånarnas stöd och entusiasm.

– Genom att delta i forskningen är man med och skapar framtidens hälso- och sjukvård. Kunskaperna vi får idag kommer att påverka sjukvården framåt, invånarna hjälper oss få mer kunskap om läkemedel och vaccin att förstå nya sjukdomar, säger han.

Vaccinforskning inget nytt i Västerbotten

I studien ingår de tre godkända vaccinsorterna och proverna har samlats in på vaccinationsmottagningen på Nolia i Umeå. Deltagarna har fått svara på frågor om sin hälsa och lämnat blodprov på plats för att sedan följas upp efter en, tre och sex månader. De kommer sedan att följas under fyra år för att se hur länge immunsvaret finns kvar. Man undersöker bland annat hur vaccinerade personer som haft covid-19 skiljer sig från de som inte haft sjukdomen och hur väl det fungerar att blanda vacciner.

– Vi jämförde en grupp som först fick en dos av Astra Zenecas vaccin och sin andra dos av Modernas vaccin med en grupp som fick två doser Astra Zeneca. Vi vet nu att det var säkert att få olika, men vi vet också att den gruppen som fick Moderna som andra dos hade bättre antikroppsnivåer. Om det innebär att det skyddar bättre mot sjukdom eller inte, det törs vi inte säga än, säger Clas Ahlm.

Vaccinforskning har bedrivits under lång tid i Västerbotten, framför allt inom barnområdet. Det var till exempel här ett av de första vaccinen mot rotavirus utvecklades. De flesta vacciner som används i dag har man forskat fram och det är viktigt att följa vaccinerna och de sjukdomar vi vaccinerar mot.

– Det är glädjande att många vacciner skyddar lika bra i dag som de gjorde för decennier sedan. Men covid-19 är ju en ny sjukdom, och därför är vaccinerna också nya. De studier som vi och andra gör kommer att ge svar på frågor som hur länge skyddet varar, hur man kan förbättra det och när det kan vara dags för nästa dos.

Tillbaka till nyhetslistan