NYHETER 2021-11-08

Framgång med digitala vårdmöten

Tack vare en tydlig prioritering från ledningen plus att man redan i början beslutade att hålla tekniken enkel, blev digitala vårdmöten vid psykiatriska kliniken i Umeå en framgång, både för patienter och personal.

Hofverberg

Arbetet att införa digitala vårdmöten i Region Västerbotten med hjälp av vårdplattformen Visiba Care inleddes redan innan pandemin. Men i och med att restriktionerna infördes förra året, där resor ställdes in och fysiska möten begränsades, skyndades arbetet på och fler enheter erbjöds att ansluta.

En av de kliniker som visade intresse för digitala vårdmöten var den psykiatriska kliniken i Umeå, där en arbetsgrupp tidigt tillsattes.

Började i mindre skala

– Vi är en stor klinik så vi beslutade att börja i mindre skala med fem enheter som hade störst behov och var sugna på att testa, säger Anna Slotte, psykiatrisjuksköterska, utvecklingskoordinator och en av medlemmarna i den digitala arbetsgruppen.

När i princip alla fysiska möten under pandemin, nästan över en natt, övergick till digitala möten, blev det svårt att få tag på headset och webbkameror. Men med hjälp av regionens it-enhet köpte man in headset och kameror och de som ville kunde då testa digitala vårdmöten succesivt förses med teknisk utrustning.

– Vi fick i uppdrag av klinikledningen att prioritera digitala vårdmöten och hjälpa medarbetarna att snabbt komma igång. Vi beslutade att hålla det väldigt enkelt, medarbetarna fick headset och webbkameror och sedan var det bara att koppla upp sig, säger Margareta Åström, it-administratör på kliniken.

Lätt att använda

Med Visiba Care krypteras alla samtal och vårdplattformen är dessutom lätt för både personal och patienter att använda. Vid tidigare digitala möten var patienter tvungna att ta sig till en hälsocentral för att komma åt ett videokonferensrum.

– Nu laddar patienten ner en app, loggar in med sitt BankID och kan befinna sig var som helst under mötet. Behandlarna kan också vara på distans, de loggar bara in på den webbplats där systemet finns, även om de generellt inte arbetat på distans, detta på grund av patientsekretess samt att enbart regiondatorer får användas vid patientkontakt, säger it-administratör Jonas Nordin.

Den första tiden var det fem enheter som använde digitala vårdmöten. Nu erbjuds systemet till alla som vill och nya medarbetare får regelmässigt en ny licens för Visiba Care så att de kan erbjuda patienterna ett digitalt alternativ.

Fungerar bättre

Könsidentitetsmottagningen vid psykiatriska kliniken har tidigare använt sig av vårdmöten på distans, bland annat eftersom de har sitt upptagningsområde i hela den norra regionen. När de erbjöds att börja använda Visiba Care, tvekade de inte.

– Jag var lite tveksam i början och ville gärna träffa patienter på plats. Men jag har ändrat mig och tycker att det med rätt patient och i rätt skede av vården fungerar mycket bra med digitala vårdmöten, säger Kerstin Storholmen, överläkare vid könsidentitetsmottagningen.

Vid mottagningen följer man patienter i många år och möts under lång tid.

– De första gångerna vill jag alltid träffa patienterna på plats för att göra en gedigen bedömning av personlighet samt hur de fungerar och samspelar, förklarar hon. Men efter det fortsätter jag ofta att växla mellan digitala vårdmöten och att de kommer till Umeå.

Det är fortfarande bättre att ses på plats, menar Kerstin Storholmen, men med hänsyn till den tid det tar för patienten att ta sig till Umeå är digitala vårdmöten ofta godtagbara.

– Patienten behöver inte ta ledigt från jobbet eller ordna skjuts och det sparar tid och pengar. Blir kvaliteten på vården lika bra tycker jag vi kan ta hänsyn till detta.

Uppskattade av patienterna

De digitala mötena är mycket uppskattade av patienterna vid könsidentitetsmottagningen som då inte behöver resa till Umeå.

– Jag hoppas och tror att digitala vårdmöten används också efter pandemin eftersom de fyller en viktig funktion, säger Kerstin Storholmen.

Från att ha inlett projektet med relativt enkel teknik har teknikansvariga vid kliniken lagt till andra och mer komplexa funktioner.

– Till exempel finns det nu ett formulär som psykologer ofta jobbar med. I systemets chattfunktion skickas formuläret till patienterna som svarar och skickar tillbaka till behandlaren, säger Jonas Nordin.

– Men allt sådant avancerat höll vi borta i början och så här i efterhand kan vi konstatera att det var bra.

Möte på egna villkor

Efter att projektet med digitala vårdmöten började för ett och ett halvt år sedan är det nu i så kallad förvaltning, det vill säga införlivat i den dagliga verksamheten.

– Inom psykiatrin ansåg många tidigare att det alltid krävdes ett fysiskt möte med patienterna för att kunna göra en bedömning bland annat genom att titta på kroppsspråk och mimik och känna av stämningen i rummet. Men de flesta tycker det fungerar bra med digitala möten vid till exempel återbesök, även om behandlare ibland anser att det behövs ett fysiskt möte, säger Anna Slotte.

– Men framförallt tycker patienterna att det är smidigt, de behöver inte resa någonstans utan kan ha mötet där de vill. Det digitala vårdmötet blir mer på deras villkor.

Trots att pandemin och dess restriktioner nu ser ut att så småningom försvinna, tror de tre i arbetsgruppen att digitala vårdmöten är här för att stanna.

– Även om patienter nu kan börja resa, vill de kunna välja om de vill ha fysiska eller digitala möten, säger Margareta Åström.

Tillbaka till nyhetslistan