NYHETER 2022-06-14

Glädjande besked om Norrbotniabanan

När infrastrukturminister Tomas Eneroth nu har presenterat regeringens nationella infrastrukturplan för åren 2022-2033 finns Norrbotniabanan med i sin helhet - från Umeå till Luleå - vilket är ett historiskt beslut som har stor betydelse för utvecklingen i norra Sverige. Även en ny dragning av E4:an runt Skellefteå finns med. Dock saknas elektrifieringen av Tvärbanan i infrastrukturplanen.

tåg richard cardstedt

Sammanlagt handlar det om närmare 900 miljarder kronor som investeras för att stärka Sverige, klara klimatomställningen och knyta ihop hela landet.

– Signalen är tydlig, sa Tomas Eneroth vid måndagens presskonferens, att Norrbotninabanan är en av landets viktigaste satsningar och den ska byggas i snabbare takt än tidigare. Nu gäller det att möta upp den kraftiga industriella expansionen i norra Sverige med infrastruktur.

Största satsningen på svensk infrastruktur någonsin

799 miljarder kronor har fastslagits för planperioden och förutom dem tillkommer ytterligare medel från banavgifter, trängselskatter, infrastrukturavgifter och medfinansiering, vilket gör att planen totalt uppgår till 881 miljarder kronor.

Ungefär hälften, 427 miljarder kronor, går till nya investeringar. Den andra halvan går till vidmakthållande och underhåll av landets befintliga vägar och järnvägar.

 

En förutsättning för Norrbotniabanan

– Att ingå i den nationella infrastrukturplanen är en förutsättning för att ett infrastrukturbygge ska planeras och byggas. Därför är beskedet om Norrbotniabanan i sin helhet ett historiskt besked och en central del i norra Sveriges samhällsomvandling. Nu kan vi på allvar se fram emot en toppmodern järnväg mellan Umeå och Luleå, säger Rickard Carstedt, regionråd (S) Region Västerbotten.

 

Satsningar på väg E4, förbifart Skellefteå

I den nationella planen för infrastruktur finns flera satsningar på väg E4, där förbifart Skellefteå är den mest omfattande. Det är en satsning som kommer att få stor betydelse för framkomligheten och för att förbättra miljön i Skellefteå.

 

Elektrifiering av Tvärbanan uteblev

Avsaknaden i planen av en elektrifiering av Tvärbanan Hällnäs - Storuman är dock bekymmersam. En elektrifiering fanns med i +10 alternativet i förra planen, det vill säga att om planeringsramen hade utökats med 10 procent, hade elektrifieringen av Hällnäs-Lycksele varit finansierad.

– Att elektrifiera Tvärbanan är tveklöst en nödvändig hållbarhetsåtgärd som gynnar hela Sverige, säger Rickard Carstedt. En elektrifiering av Tvärbanan skulle innebära mycket för möjligheterna att upprätthålla persontrafik med tåg mellan inlandet och kusten, samtidigt som vi byter ut dieseltåg mot elektriska och därmed klimatsmarta tåg. Det vore också mycket positivt för de idag mycket omfattande järnvägstransporterna av framför allt skogsprodukter. För mer information

Rickard Carstedt
Ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten
070-242 10 94richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan