NYHETER 2021-11-05

Högt söktryck på vården i Västerbotten

Läget är ansträngt och primärvården kämpar med ett högt söktryck och detsamma gäller länets akutmottagningar och 1177 Vårdguiden på telefon. Under pandemin har hälsocentralerna haft ett utökat och resurskrävande uppdrag med vaccinationer som medfört hårda prioriteringar. För att underlätta för personalen och göra vården mer tillgänglig informerar Region Västerbotten nu brett om de olika ingångar som finns till vården, och när de bör användas.

Camilla Andersson, närbild utomhus
Camilla Andersson, Områdeschef Närsjukvård Skellefteå Foto: Klas Sjöberg

– Både medarbetare och patienter vill att det ska vara som förr, men det är det inte. Vi hanterar fortfarande pandemins effekter med omfattande vaccinationsinsatser och framskjuten vård, dessutom ökar andra infektionssjukdomar. Söktrycket till hälsocentralerna och även akutmottagningarna är högt, säger Camilla Andersson, som är områdeschef för närsjukvården i Skellefteå.

För att minska belastningen på redan hårt pressade medarbetare i primärvården, på akutmottagningarna och på 1177 Vårdguiden på telefon görs nu en kraftansträngning för att informera brett om vilka kontaktvägar till vården som i första hand bör användas för att resurserna ska kunna nyttjas på bästa sätt och för att öka tillgängligheten.

Lyfter tjänsten Hälsodigitalen

I sociala medier och i annonskampanjer lyfter Region Västerbotten bland annat den nyligen lanserade tjänsten Hälsodigitalen, där alla som är listade på en hälsocentral i Västerbotten kan söka vård. Ofta räcker det med egenvårdsråd, men finns behov kan patienten chatta med en sjuksköterska för att få ytterligare råd eller hjälp att slussas vidare.

Isabell Zemrén är områdeschef för närsjukvården i södra Lappland och bekräftar bilden av en pressad primärvård men betonar samtidigt att invånarna kan känna sig trygga.

– Man får den vård och behandling man behöver, det ska man känna sig trygg med. Men vi kan bli bättre på att informera om de olika ingångar som finns beroende på vilken vårdnivå som behövs, säger hon.

Som en del i informationsinsatsen kommer samtliga hushåll i länet att få information i brevlådan om de olika kontaktvägarna till vården. Dessa är:

  • Besök i första hand webbplatsen 1177.se. Där får du kvalitetssäkrade råd om vad du ska göra och när du ska söka vård. Genom att logga in kan du till exempel förnya recept och läsa din journal.
  • Via 1177.se når du också tjänsten Hälsodigitalen. Det är en av primärvårdens gemensamma ingångar. Du kan starta ditt vårdärende och svara på förberedande frågor om dina besvär när som helst under dygnet. Du får anpassade råd och kan chatta med vårdpersonal. Du kan också skicka in bilder och ha videosamtal. Om det behövs får du hjälp vidare till din hälsocentral.
  • När din hälsocentral är stängd kan du ringa telefonnummer 1177. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en bedömning av dina symtom, ger dig råd och vägleder dig till rätt mottagning om det behövs. Kom ihåg att alltid ringa 1177 innan du åker till primärvårdsjouren eller akutmottagningen. Om det är fara för livet, ring 112.
Tillbaka till nyhetslistan