NYHETER 2021-10-19

Hon vill leda en balanserad utveckling

Lång erfarenhet och tidigare uppdrag som första linjens chef, verksamhetschef och slutligen sjukhussamordnare – allt på Lycksele lasarett – har gett Isabell Zemrén perspektiv på det nya uppdraget som områdeschef för närsjukvården i Lycksele och södra Lappland.

 

 

– När jag fick erbjudandet var det självklart för mig att tacka ja. Jag hade redan provat jobbet som tillförordnad och kände att jag inte kunde låta bli att söka. Det här är precis det jag vill göra, säger hon.

Hon har alltid trivts med sina uppdrag som har den gemensamma nämnaren att de gett henne möjlighet att påverka utvecklingen.

– Det är något i mig som pockar på att få göra skillnad. Det blir möjligt genom att ansvara för och arbeta med att utveckla verksamheten, säger Isabell Zemrén.

Men det är klart att hon tänkt efter ordentligt. Det är ett stort ansvar och samtidigt ett både utmanande och roligt jobb. Det är innehållet i uppdraget och inte möjligheten att klättra karriärmässigt som lockar henne. Först tänkte hon att hon fått stora skor att fylla tills hon insåg att hon går bäst i sina egna.

Alltid inlandsbo

En utgångspunkt för allt hon gör är att hon vill fortsätta vara inlandsbo. Hon har aldrig velat flytta eller lägga tid på att pendla.

– Jag vill tillsammans med medarbetarna jobba med att ta tillvara de resurser som finns och göra saker på ett bättre sätt. Vi ska se till helheten och utveckla effektiviteten, kvaliteten, tillgängligheten och arbetsmiljö allt på samma gång, säger Isabell Zemrén.

Utvecklingen mot god och nära vård och förverkligandet av Målbild 2030 ser hon som en del i en lång utvecklingslinje. Det är så lätt att det blir svårt och ouppnåeligt om man ser det som ett enormt paradigmskifte

– Det vi gör nu befäster och utvecklar tidigare insikter och ger oss en stabil grund för fortsatt utveckling. Vi ger redan invånarna en god och nära vård på många sätt och att det finns samverkan och arbetssätt som stödjer den utvecklingen. Nu fortsätter vi arbetet tillsammans med invånare, patienter och samarbetspartners. Patienternas upplevelse blir kvittot på om vi lyckas, säger Isabell Zemrén.

Ständig anpassning

Omställningen till en god och nära vård är en utmaning. Men det är viktigt att lyfta fram att vi redan ger invånarna en god och nära vård på så många sätt och att det redan finns samverkan och arbetssätt som stöd.

Det är viktigt att det som görs är evidensbaserat och svarar på patientens behov. Hälso- och sjukvården ska vara tillgängliga på ett sätt som passar invånarna. Behoven kommer att förändras och anpassningen av kontaktvägar och utbud fortsätta.

Hon anser att det förebyggande arbetet måste komma mer i fokus. En god folkhälsa är en förutsättning för långsiktigt hållbara lösningar.

– Vi måste jobba med barn och föräldrar och ge dem rätt verktyg så att de kan leva ett liv i hälsa. Drar man ut linjen tidsmässigt så måste vi jobba för att minska behovet av sjukvård.

Hon ser det stora intresset för hälsa i samhället är ett bra utgångsläge där hälso- och sjukvården kan göra det lätt att göra rätt.

Rekrytera tillsammans

Hennes största utmaning är kompetensförsörjningen.

En lösning kan vara att bättre samnyttja de resurser och kompetenser som finns i organisationen och tillsammans med kommunerna. Sen är det viktigt att hitta fler digitala lösningar, både internt med digitala ronder och för invånarna.

Nu när södra Lappland är ett modellområde har fokus legat på att innovera storslagna tekniska lösningar på lokala problem. Men det kan finnas behov av mer verksamhetsnära utveckling.

– Jag gillar att gå på fjället. Då lyfter jag blicken för att se att jag går åt rätt håll samtidigt som det är lika viktigt att se vart jag sätter fötterna. Jag vill ju inte ramla och gör mig illa. Vi måste hitta balansen med att sikta mot en vision och att utveckla det dagliga arbetet, säger Isabell Zemrén.

En annan sak som är viktigt är att ha ett regionalt perspektiv. Som medarbetare bör man förstå helheten och hur de olika delarna hänger ihop.

Allt hänger ihop

För Isabell Zemrén finns inget vi och dem. Det finns lokala förutsättningar att ta hänsyn till men också helhetslösningar. Det är en styrka att vara en del av en stor organisation. Det betyder till exempel att man i Lycksele kan specialisera sig på att operera vissa diagnoser för att bygga kompetens, utveckla flöden och ge utrymme för andra operationer på Norrlands universitetssjukhus.

– Det vinner alla på, därför är systemförståelse viktigt både för medarbetare och invånare.

 

Tillbaka till nyhetslistan