NYHETER 2024-07-11

Kikhosta ökar – viktigt att barn och gravida följer rekommendationerna för vaccination

Nationellt är smittspridningen av kikhosta stor och ligger på höga nivåer även jämfört med åren före pandemin. Kikhosta kan vara livshotande för små barn och det är därför viktigt att de vaccineras enligt rekommendation och att vara uppmärksam på symtom.

Maria Marklund, smittskyddsläkare. Foto: Jan Alfredsson

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion. I år har vi i Sverige fler fall än de närmast föregående åren, med en kraftig uppgång sedan maj. Antalet fall i år är många även jämfört med åren innan pandemin. Före pandemin brukade våren vara en period med lägre smittspridning av kikhosta, följt av fler fall under sommaren och hösten, så antalet fall förväntas öka de kommande månaderna.   

 – Sista veckan har vi haft ett par fall av kikhosta i Västerbotten medan vi under 2022 och 2023 inte hade några fall alls. Kikhosta är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom och vi följer löpande utvecklingen. Det är viktigt att både vården och medborgarna är uppmärksamma på symtomen, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare. 

Kikhosta börjar ofta som en vanlig förkylning men utvecklas till kraftiga hostattacker som kan pågå i flera veckor. Vuxna som inte vet att de har kikhosta kan smitta små barn. Var därför uppmärksam på symtom som kan vara kikhosta och undvik då nära kontakt med små barn. Barn och vuxna som insjuknar trots vaccination får oftast en lindrigare infektion.  

 Viktigt att vaccinera sig 

Det är viktigt att barn vaccineras enligt barnvaccinationsprogrammet eftersom skyddseffekten successivt byggs upp. Region Västerbotten rekommenderar vaccination mot kikhosta för barn och till gravida efter graviditetsvecka 16. Vaccination skyddar barnen och minskar risken för allvarliga komplikationer. Spädbarn löper störst risk för allvarlig sjukdom i kikhosta och de flesta barn som insjuknar och är yngre än tre månader behöver sjukhusvård. 

 – Vaccination mot kikhosta är avgörande för att skydda våra yngsta och mest sårbara patienter, säger Deborah Frithiof, överläkare i barnmedicin. Undvik också att låta barn under sex månader träffa personer med snuva och hosta. 

 Läs mer på 1177

Tillbaka till nyhetslistan