Länet får nya datortomografer

Nu byts samtliga skiktröntgenmaskiner, så kallade datortomografer, på sjukhusen i länet ut vilket innebär förbättringar för både personal och patienter. Bytet medför att vissa patienter måste resa i länet för att göra sina röntgenundersökningar under perioden som utbytet av maskinerna sker. Detta gäller framförallt patienter i Skellefteå.

Datortomograf

–Vi kommer byta ut hela vår maskinpark vad gäller skiktröntgen i Lycksele, Skellefteå och Umeå under hösten och vintern. Det vi byter till är bättre på alla parametrar vilket känns positivt, berättar Jörgen Strinnholm, verksamhetschef, bild och funktionsmedicin.

Förberedelser

I Skellefteå finns två stycken datortomografer som kommer att bytas ut, och för att undvika långa väntetider och få det bästa flödet för patienter innebär det att patienter kan behöva åka till den ort som har bäst förutsättningar för att ta emot fler.

– Inför bytet utför vi extra insatser. Till exempel genomför vi undersökningar på kvällar och helger för att arbeta bort köerna. Vi gör vårt bästa för att göra detta byte så smidigt som möjligt för patienterna, berättar Jörgen Strinnholm.

Bytet har redan börjat på Norrlands universitetssjukhus men där blir påverkan inte lika stor eftersom man bara byter en maskin i taget och det finns fler datortomografer att tillgå under tiden.

– Förberedelserna inför bytet i Skellefteå har redan börjat men det är framförallt från vecka 2 och framåt det kommer att påverka verksamheten, säger Jörgen Strinnholm.

Ny och förbättrad teknik

Bild och funktionsmedicin informerar om att utrustningen kommer att leda till förbättringar för både patienter och personal.

– Den nya utrustningen som kommer är toppmodern och är plattformen bygger på den senaste tekniken. Vi kommer att kunna utföra mer avancerade undersökningar och stråldoserna kommer att minska. För personalen förbättras ergonomin och utrustningarna är mer användarvänliga, berättar Jörgen Strinnholm.

Tillbaka till nyhetslistan