NYHETER 2022-08-04

Lokalvård med naturlig patientkontakt

Det tar en halvtimme att städa ett rum och rutinerna är strikta. Men jobbet som lokalvårdare på hematologavdelningen i Umeå innebär mer än städning.

Lokalvård hematologen
Lokalvården som Christine Johansson, Pia Lind och Mats Sjöberg genomför varje dag är viktig både för hygienen och patienternas välbefinnande. Foto: Jan Alfredsson

Christine Johansson, Pia Lind och Mats Sjöberg har arbetat som lokalvårdare vid hematologavdelningen på Norrlands universitetssjukhus i många år och vet allt om både lokalerna och de hygienrutiner som gäller. Plus att de har en nära och naturlig kontakt med patienterna.

– En stor del av vårt jobb är patientkontakt, säger Pia Lind.

Hårda restriktioner

Den fasta lokalvården vid hematologen, eller Cancercentrums vårdavdelning D som det officiella namnet är, har varit densamma under ett antal år. Ett av kraven för att ackrediteras som en avdelning där det förekommer stamcellstransplantationer är nämligen att ha egna lokalvårdare som städar lokalerna efter ett visst schema och i enlighet med strikta hygienregler.

– Det är hårda restriktioner hur det ska städas runt patienterna som genomgått stamcellstransplantation och vi har haft egna lokalvårdare i många år, säger avdelningschef Anna Gruffman.

 

Har arbetat länge

De tre anställda lokalvårdarna har alla arbetat länge på avdelningen och är extremt rutinerade. Christine Johansson började redan 1997, Mats Sjöberg har arbetet i 13 år och den senast anställa, Pia Lind, kom för fyra år sedan.

– Vi har haft samma städrutiner i alla år, för oss är det vardag. Även om vi under pandemin hade extra skyddsutrustning, säger Christine Johansson.

Känner patienterna

Lokalvårdarna ansvarar för städningen på alla vårdsalar, undersökningsrum och kök.

­– Det tar cirka en halvtimme att städa ett rum och vi har lärt känna många av patienterna och känner till deras rutiner, till exempel när prover ska tas, berättar Mats Sjöberg.

Spelar viktig roll

De tre har under åren också blivit en del av teamet på avdelningen och är väldigt viktiga i arbetet kring patienterna. Inte bara när det gäller det rent hygienmässiga, att minska smittorisken för de infektionskänsliga patienterna, utan också det faktum att de tre spelar en viktig roll i själva omvårdnaden.

Inte bara sjukdom

Många av patienterna ligger länge på avdelningen och det kan ibland vara jobbigt med allt sjukdomsprat när vårdpersonalen kommer in på rummen.

– Många tycker därför att det känns bra att få prata med oss så att det inte bara blir samtal om deras sjukdom, säger Christine Johansson. 

 

Tillbaka till nyhetslistan