NYHETER 2022-06-16

Målmedvetenhet ger god tillgänglighet

Trots ofta dystra tidningsrubriker om hälso- och sjukvården i Västerbottens är tillgängligheten på topp på många ställen i inlandet. Två exempel finns i Lycksele och Åsele.

UlrikaGerd
Avdelningschef Ulrika Jonsson och verksamhetschef Gerd Hällsten Hamreby har sett tillgängligheten öka de senaste åren. Foto: Evelina Sahlén

Peter Thorén, verksamhetschef på Medicinsk centrum, och Ulrika Jonsson, avdelningschef på Åsele sjukstuga, kan se tillbaka på en tid av god tillgänglighet med nöjda patienter och personal som jobbat målmedvetet med att åstadkomma detta.

I april 2022 fick drygt 98 procent av de patienter som remitterats till Medicinskt centrum vid Lycksele lasarett ett första besök inom 90 dagar.

Alla patienter som ringde till Åsele sjukstuga fick telefonkontakt redan samma dag eller dagen efter och 91 procent fick en medicinsk bedömning på plats inom tre dagar.

Siffror som placerar de båda enheterna i topp i både länet och landet när det gäller tillgänglighet.

Kortare telefonkontakter

För Lyckseles del får man gå tillbaka 20 år när läkargruppen på medicinkliniken med dåvarande chef såg problem med tillgänglighet.

– Vi hade för många återbesök vilket gjorde att patienter tvingades vänta, berättar Peter Thorén,

De tittade bland annat på hur patienter remitterades till kliniken och hur ofta de träffade patienter och de började redan då använda sig av telefonkontakter istället för fysiska möten på kliniken.

– Förutom att vi genom det kunde hålla besöken kortare och därmed få in fler besök, så slapp många patienter åka den ofta långa vägen till lasarettet, säger Peter Thorén.

Styr om verksamheten

Kliniken var också tidigt ute med att titta på statistik och använda sig av produktions- och kapacitetsplanering och lade upp veckovisa planer för hela året, där sekreterargruppen tagit ett stort ansvar med att planera och boka in patienter.

– Vi kunde varje vecka se hur vi låg till, både när det gäller ny- och återbesök och vi styrde om när vi till exempel såg att det var många läkarbesök med arbets-EKG som väntade, säger Peter Thorén. Och det där har vi fortsatt med, det är väldigt lätt att varje vecka se hur det ser ut.

– När det gäller återbesök så kan doktorerna nu flagga om de har egna långa köer. Då kan vi öka mottagningsverksamheten och dessa doktorer kanske slipper tjänstgöring på avdelningen. Här har vi fördelen med korta beslutsvägar och att alla grupper på kliniken känner varandra, säger Peter Thorén.

Bra bemanning

Vid Åsele sjukstuga handlar det både om en god tillgänglighet vid mottagningsbesök och telefonkontakt.

– En framgångsfaktor är våra fasta läkare och att vi kunnat ta emot utbildningsläkare. Vi har också bra bemanning när det gäller undersköterskor, sjuksköterskor och medicinska sekreterare och har därför inte behövt använda oss av så mycket stafettpersonal, säger Ulrika Jonsson.

– En god kontinuitet skapar förutsättningar för god tillgänglighet och patienterna slipper de onödigt täta läkarkontakterna som inte behövs och som inte skapar någon nytta, utan kanske bara en oro för patienterna, säger verksamhetschef Gerd Hällsten Hamreby.

Byggt upp förtroende

För att öka tillgängligheten på telefon förstärkte sjukstugan personaltätheten på måndag- och tisdagsmorgnarna för att vara på plats och ringa upp patienter som hört av sig.

– Under april månad så låg antalet besvarade samtal på 100 procent, säger Ulrika Jonsson.

Från att ha varit en sjukstuga med nya doktorer varje vecka där medborgarna vant sig vid att det sällan fanns doktorer på plats, har Åsele sjukstuga återigen byggt upp ett förtroende.

– Åseleborna har lärt sig att om det är något akut så vet de att de inte behöver vänta så länge, säger Ulrika Jonsson. Vi finns här och gör så gott vi kan.

Bättre för patienterna                                                                                                

När ledningsgruppen för hälso- och sjukvården i södra Lappland samlas står tillgänglighet numera alltid högst upp på agendan.

– Vi börjar med att prata om tillgänglighet. Ekonomi och personalförsörjning kommer en bit ner på agendan, säger Ralf Kjellsson, områdescontroller i södra Lappland.

– En god tillgänglighet ger en bättre arbetsmiljö, förmodligen en bättre ekonomi men framförallt är det bättre för patienterna, säger han.

Fakta: Vårdgarantin innebär att man som patient ska få ett första besök på en specialistmottagning inom 90 dagar och inom primärvården få en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar. 

Tillbaka till nyhetslistan