NYHETER 2021-11-10

ME-mottagning i Umeå öppnar

Nu har ME-mottagningen vid Norrlands universitetssjukhus öppnat, en interdisciplinär utredningsenhet för patienter både från Region Västerbotten och andra delar av landet. – Vi är jätteglada att nu ha en mottagning som kan stödja primärvården i arbetet att utreda och omhänderta ME-patienter, säger Anna Nordström, överläkare i rehabiliteringsmedicin och en av de personer som ska arbeta vid mottagningen.

Invigning ME-mottagning
Vid invigningen den 10 november deltog områdeschef Jennie Liling Ståhl, regionrådet LiseLotte Olsson och överläkare Anna Nordström. Foto: Jan Alfredsson

Beslutet att starta en ME-mottagning i Umeå togs av regionstyrelsen i våras och nu har mottagningen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå öppnat, en av tre i landet och den enda regiondrivna.

– Jag är glad att vi äntligen får en mottagning för den här patientgruppen som farit och far väldigt illa i sitt sökande efter vård, säger regionrådet LiseLotte Olsson (V), en av de drivande politikerna bakom beslutet.

– Vår mottagning är den enda norr om Stockholm och just geografisk närhet till vård är extra viktigt för patienter med ME-symtom, säger hon.

Gör en bedömning

ME-mottagningen, som är öppen två dagar i veckan, är placerad vid Geriatriskt centrum, till vilken den också organisatoriskt hör.

Just nu pågår rekrytering av det interdisciplinära teamet bestående av läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer och socionomer som ska dela sina tjänster vid ME-mottagningen med sin ordinarie arbetsplats.

– Symptomen för ME ser inte likadant ut för alla patienter och kan dessutom variera över tid och då behövs en interdisciplinär bedömning där olika specialiteter har på sig olika glasögon vid bedömning förklarar Anna Nordström.

Symptom kan behandlas

Remiss till ME-mottagningen kan antingen komma från primärvården inom Region Västerbotten eller från andra regioner, men det finns också en möjlighet för patienter att själva skicka in egenvårdsremisser.

– Det finns både svåra och lätta fall och vi som utredningsenhet kan bekräfta eller utesluta diagnosen, säger Anna Nordström.

– Om vi bekräftar diagnosen ger vi ett underlag till remitterande läkare om vad vi hittat och hur svårighetsgraden ser ut. Det går i dag inte att bota sjukdomen, men vi kan ge förslag på hur symtomen kan behandlas.

För patienterna i Västerbotten och övriga landet betyder den nya mottagningen mycket.

– Mottagningen kommer att byggas upp sakta för att hitta rätt nivå med de resurser den har, säger Jennie Liling Ståhl, områdeschef för närsjukvården i Umeå.

Ser på helheten

Ännu är de interdisciplinära utredningsteamen inte på plats och den första tiden är det rehabiliteringsläkare Anna Nordström som träffar patienterna.

– Inom kort ska alla patienter få träffa ett team, ibland lite olika sammansatt beroende på vilka symtom patienten har, säger hon. Teamet gör en helhetsöversyn, tittar på förutsättningar och förmågor och ser hur vi kan hjälpa till på bästa sätt.

Fakta: ME, myalgisk encefalomyelit, är en kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion kan vara påverkade. ME är en sjukdom som under många år varit både osynlig och också ifrågasatt inom sjukvården. Det bedöms finnas cirka 10 000 personer med ME i Sverige.

Tillbaka till nyhetslistan