Med fokus på vården

Intresset och blicken för bilder har följt Klas Sjöberg under hela yrkeslivet och nu fört honom till jobbet som sjukhusfotograf vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Och han fascineras av vårdens yrkesskicklighet när han till exempel fotograferar en operation. – Jag kommer ofta väldigt nära, lika nära som en kirurg, säger han.

Klas Sjöberg
Ett av uppdragen för Klas Sjöberg kan vara att kan utbilda personalen vid akuten så att de kan leverera bättre bilder till rättsmedicin så att de i sin tur kan göra ett bättre jobb. På bilden koordinator Yasmine Lundwall. Foto: Jan Alfredsson

Halländskan lyser igenom när han berättar om sitt uppdrag och faktum är att Klas Sjöberg för 25 år sedan arbetade som just sjukhusfotograf i hemstaden Halmstad. Och även om tekniken, och för den skull också motiven, var aningen annorlunda då, är det mesta sig likt.

Allt är digitalt

– Då var det bara analoga bilder, i dag är allt digitalt och därför är det också många verksamheter som kan ta egna bilder. Men de behöver ofta min hjälp så att de kan höja kvaliteten på sitt bildmaterial, berättar Klas Sjöberg när vi ses i hans välutrustade studio i kulvertplan på sjukhuset.

Klas Sjöberg studio

Ett av alla de uppdrag som han kan få är att det behövs bilder inför en planerad operation av en patient som efter en cancerbehandling ska få en ny näsa.

Bild på friskt öga

Klas Sjöberg har en inställelsetid på cirka en halvtimme om han befinner sig på sjukhuset och möter då en kirurg som behöver bilder inför att en näsa ska byggas upp igen. Bilder tas på näsväggen med hjälp av en ringblixt och skickas till specialister för konsultation.

– Ett annat uppdrag kan vara att det behövs en bild av ett friskt öga som ska användas när en ögonprotes ska tillverkas, så att protesen blir så likt det friska ögat som möjligt. Eller att hjälpa personalen på akuten så att de, när jag inte jobbar, kan leverera bättre bilder till rättsmedicin så att de i sin tur kan göra ett bättre jobb.

Noga med sekretess

Alla bilder där det finns ett personnummer räknas som en journalhandling och hanteras därefter. Sekretess är ett ledord för Klas Sjöberg och han är extremt noga med vad som händer med bilderna efter fotograferingen.

– Jag raderar minneskortet direkt efter att jag fört över och sparat bilderna i journalsystemet, säger han.

Utökat uppdrag

Förutom att ta bilder av bland annat operationer, patienter och diverse utrustning har Klas Sjöberg som sjukhusfotograf även ett utökat uppdrag. När han anställdes för ett år sedan fanns det ett önskemål att hjälpa andra verksamheter med både fotografering och att spela in rekryterings- och informationsfilmer.

– Till exempel sköter jag inspelningen av Saras API, där Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör, svarar på frågor och bjuder in gäster. Programmet klipps snabbt ihop och läggs ut direkt så att det alltid är aktuellt.

Möter med respekt

Men det är ändå vårdens verksamheter och patienter som är Klas Sjöbergs huvudsakliga uppdrag och prioritet nummer ett. Och det är inte sällan som fotograferingen också berör.

Klas S

– När jag träffar människor på akuten som varit utsatta för våld eller oroliga föräldrar här i min studio som är osäkra om deras barn är friskt eller sjukt, ställs det andra krav på mig som fotograf. Jag möter dem professionellt och med stor respekt.

Tillbaka till nyhetslistan