NYHETER 2022-01-25

Närmare 600 digitala deltagare i Industridagens final

Den 24 januari var det final för Industridagen 2021/2022, arrangerat av Industrirådet i samarbete med region Västerbotten och Boliden. Det blev en livesänd eftermiddag från Grand Hôtel i Stockholm med en stark närvaro av region Västerbotten. Temat var Sverige som innovationsstormakt.

Mötet var finalen på de fyra träffar som tidigare genomförts under 2021, som en följetong av diskussioner med representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademi. Allt med ambitionen att söka en mångfald av svar på industrins- och samhällets gemensamma utmaningar för 2020-talet och därifrån dra slutsatser att lämna över till politiken.

 

Den gröna energi-industrin

Under första programpunkten talade Rickard Carstedt, regionråd (S) Region Västerbotten, bland annat om Sveriges möjligheter att ta positionen som en global innovationsstormakt genom att vi använder våra kunskaper och resurser. 

– I Västerbotten har vi historiskt sett varit duktiga på att tillvarata våra förutsättningar; naturresurser, kunskap, erfarenhet och människors drivkraft till förnyelse. I det första steget utvecklade vi skogsindustrin. I det andra steget utvecklade vi gruvindustrin och nu är vi i början på det tredje steget, som är att utveckla den gröna energi-industrin, säger Rickard Carstedt.

Rickard Carstedt ställde även frågor till Linn Andersson, Boliden Rönnskär, Peter Carlsson, Northvolt och Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå. 

 

Den politiska ambitionen

Från politiken fanns både Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) på plats och delgav sina idéer om vilken politik som kan ta Sverige mot positionen som innovationsstormakt, och om sin syn på svensk industri i framkant som både vill och kan leda den globala omställningen.

 

Workshop-final

Dagen innehöll flera samtal, både från studion och via länk, mellan tongivande aktörer från hela samhället samt en workshop i mötesverktyget Zoom där de närmare 600 deltagarna kunde delas in i breakout-rooms för att diskutera olika frågor.

 

Industrins jämställdhetspris 2021

Under mötet delade arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark ut Industrins jämställdhetspris 2021. Vinnare blev ABB Sverige, enhet Motor starting and Safety som under flera år, bland annat, arbetat systematiskt för att öka andelen kvinnor i verksamheten, med ett riktat fokus att öka andelen kvinnor i ledande positioner. 

 

För mer information

Rickard Carstedt
Regionråd, Region Västerbotten
070-242 10 94 
richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan