NYHETER 2021-12-21

Nationell högspecialiserad vård för PSC tilldelas Norrlands universitetssjukhus

Region Västerbotten och Norrlands universitetssjukhus får som en av fem enheter i landet tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för avancerad invasiv diagnostik och behandling av primär skleroserande kolangit (PSC).

Marina Johansson, undersköterska vid Endoskopienheten, Muhammed Al-Jabouri, assisterande operatör och Urban Arnelo, huvudoperatör, under en ERCP. Foto: Klas Sjöberg

– Det är mycket glädjande att Region Västerbotten har tilldelats nationell högspecialiserad vård av PSC. Det vittnar om den mycket höga kompetens inom gallvägs- och leversjukdomar samt avancerad endoskopi som finns vid Norrlands universitetssjukhus, säger Magnus Hedström, områdeschef för länssjukvårdsområde 1.

Betydelsefullt för verksamhet och patienter

Primär skleroserande kolangit (PSC) är en kronisk sjukdom av okänd orsak. Sjukdomen är på sikt skadlig för levern och innebär också ökad risk för att utveckla cancer i gallgångarna. Patienter med PSC behöver därför övervakas med årliga magnetkameraundersökningar och ibland genom cellprov inifrån gallgångarna.

Det görs med en metod som kallas ERCP, endoscopic retrograde cholangio-pancrearticography, som är en högteknologisk endoskopisk undersökning som utförs under narkos. Undersökning och provtagning med ERCP innebär ökad precision i kartläggningen av PSC och vissa andra sjukdomstillstånd inför beslut om till exempel kirurgi eller levertransplantation.

– Att denna utredning kan göras vid Norrlands universitetssjukhus är prestigefyllt och kan locka ytterligare kompetens till oss. För många patienter innebär det också ett kortare avstånd till denna typ av undersökning, säger Urban Arnelo.

Nationell högspecialiserad vård innebär offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

– Medicincentrum och Kirurgcentrum har tillsammans utvecklat ett välfungerande samarbete med vårdkonferenser och forskning kring patienter med PSC, berättar Urban Arnelo, verksamhetschef vid Kirurgcentrum.

Nationellt konkurrenskraftigt

Syftet med att koncentrera den högspecialiserade vården är att utveckla kunskap, kvalitet och patientsäkerhet, samtidigt som resurserna används effektivt. Vilka vårdområden som ska bedrivas nationellt, och vilken eller vilka enheter som får uppdragen beslutas genom en särskild process hos Socialstyrelsen.

– Vi har lagt ett gediget arbete på ansökan, vilket definitivt varit mödan värt. Att Norrlands universitetssjukhus utsetts till ett av fem sjukhus i landet dit denna verksamhet koncentreras är av stor betydelse för kommande ansökningar för nationell högspecialiserad vård och visar att vi är ett konkurrenskraftigt sjukhus, säger Magnus Hedström.

Norrlands universitetssjukhus har sedan tidigare nationellt uppdrag att bedriva vård för behandling av skador på plexus brachialis, armens nervfläta, och vård vid förvärvade ryggmärgsskador.

Tillbaka till nyhetslistan