NYHETER 2021-10-13

Norrlands universitetssjukhus får nationellt uppdrag att utföra högspecialiserad vård

Region Västerbotten och Norrlands universitetssjukhus i Umeå är en av fyra enheter i landet som fått tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid förvärvade ryggmärgsskador.

NHHC får tillstånd
Glädjen är stor bland medarbetare vid neurorehab, Norrlands universitetssjukhus, efter beskedet om tillståndet att bedriva nationell högspecialiserad vård. Från vänster; kurator Frida Salomonsson, fysioterapeut Peter Flank, läkare Sven Nord, avdelningschef Maria Sauer, uroterapeut Carina Andersson och Solveig Hällgren medicinsk chef. Foto: Jan Alfredsson

Onsdag den 13 oktober beslutade Socialstyrelsen, genom nämnden för nationell högspecialiserad vård, att ge enheter i Region Västerbotten, Region Skåne, Region Stockholm och Västergötalandsregionen tillstånd att bedriva rehabilitering för höga ryggmärgsskador.

Håller hög nationell nivå

Det är endast ett fåtal vårdgivare i landet som uppfyller kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team och Norrlands universitetssjukhus blir nu ett av fyra centra, det enda norr om Stockholm, som får uppdraget för att bedriva denna typ av högspecialiserad vård.

– Det är ett erkännande att vår verksamhet håller hög nationell nivå med engagerade och kompetenta medarbetare. Rehabiliteringsmedicin blir en attraktiv medicinsk specialitet som gör det lättare att rekrytera framtida medarbetare, säger Hans Lindsten, verksamhetschef vid Neuro-huvud-hals centrum.

– Det är otroligt roligt och det blir ett spännande arbete att ytterligare utveckla verksamheten, säger Solveig Hällgren, medicinsk chef vid neurorehab, Neuro-huvud-hals centrum.

Sjukhus för större trauman

Sedan tidigare har Norrlands universitetssjukhus också det nationella uppdraget att behandla skador på plexus brachialis, skador på armens nervfläta. Dessa båda högspecialiserade områden har starka samarbetsytor både kliniskt och i forskning.

– Det förstärker vår roll som sjukhus för större trauman i norra sjukvårdsregionen då vi även kan utveckla och stärka hanteringen kring eftervård och rehabilitering, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Forskning utvecklas

Norrlands universitetssjukhus har sedan tidigare en mycket god multidisciplinär kunskap kring förvärvade ryggmärgsskador och denna tilldelning säkrar en fortsatt utveckling av verksamheten och stärker detta viktiga område av specialiserad rehabilitering.

I dag finns ett framgångsrikt samarbete mellan anestesi, operation och IVA, ryggortopeden och Neuro-huvud-hals centrum kring detta område. Handkirurgen är också inkopplad vid eventuella plexusskador.

– Beslutet innebär att vår forskning kring ryggmärgsskador kan behållas och utvecklas samtidigt som samarbetet kring rehabilitering i de fyra norra sjukvårdsregionerna stärks. Våra patienter får behålla en högspecialiserad rehabilitering med hanterliga avstånd för anhöriga, säger Hans Lindsten.

Tillbaka till nyhetslistan